1. Home
  2. Το πρωτοσέλιδο
  3. Intrakat: Στην τελική ευθεία η ΑΜΚ, δίνοντας ώθηση στο δυναμικό αναπτυξιακό πλάνο
Intrakat: Στην τελική ευθεία η ΑΜΚ, δίνοντας ώθηση στο δυναμικό αναπτυξιακό πλάνο

Intrakat: Στην τελική ευθεία η ΑΜΚ, δίνοντας ώθηση στο δυναμικό αναπτυξιακό πλάνο

0

Του Γιάννη Χαλκιαδάκη. Ανακοινώθηκε το χρονοδιάγραμμα βάσει του οποίου θα πραγματοποιηθεί η αύξηση κεφαλαίου,  με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων, της κατασκευαστικής εταιρείας Intrakat, με τον αντιπρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλό, Αλέξανδρο Εξάρχου.

Συγκεκριμένα, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέλθει σε έως 48.157.190,50  ευρώ, διαιρούμενο σε 160.523.985 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ  η κάθε μία. Η αποκοπή του δικαιώματος προτίμησης γίνεται  στις 30.12.2022, η περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης είναι από 04.01.2023  έως 25.01.2023 ενώ η περίοδος διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων αρχίζει στις 04.01.2023 και λήγει στις 20.01.2023. Η περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής αναμένεται να ξεκινήσει στις 4/1/23 και θα διαρκέσει ως τις 25/1/23. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του ΧΑΑ, η τελική έγκριση εισαγωγής των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση θα δοθεί στις 31/1/23 και οι μετοχές θα εισαχθούν στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 2/2/23.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΑΜΚ, η κεφαλαιακή δομή της Intrakat,  θα ενισχυθεί με 100 εκατ. ευρώ. Η Αύξηση, θα δώσει περαιτέρω ώθηση στο δυναμικό αναπτυξιακό πλάνο της εταιρείας, ενισχύοντας τις προοπτικές της στους τομείς δραστηριοποίησής της: Κατασκευές – Υποδομές, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ΣΔΙΤ και Παραχωρήσεις, Διαχείριση Απορριμμάτων και Real Estate. Επίσης, όπως έχει ανακοινωθεί, προτεραιότητα θα είναι η αξιολόγηση επενδυτικών ευκαιριών με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του Ομίλου τόσο στην Ελλάδα όσο και στη ΝΑ Ευρώπη.

Αναλυτικότερα, η ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρει:

Η εταιρία «ΙNTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»  γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα: Με βάση την από 01.12.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, κατά ποσό έως είκοσι πέντε εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα ένα χιλιάδες είκοσι πέντε Ευρώ και ογδόντα λεπτά (€25.641.025,80), με την έκδοση έως 85.470.086 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης (οι «Νέες Μετοχές») και τιμή διάθεσης ένα Ευρώ και δέκα επτά λεπτά (€1,17) για κάθε μία Νέα Μετοχή (η «Τιμή Διάθεσης»), με καταβολή μετρητών, και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρίας (η «Αύξηση»). Οι έχοντες δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση θα δικαιούνται να αποκτήσουν Νέες Μετοχές με αναλογία 1,13878275664266 Νέες Μετοχές για κάθε μία παλαιά μετοχή της Εταιρίας. Σε περίπτωση που η Αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως, θα υπάρξει δυνατότητα μερικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει (δυνατότητα μερικής κάλυψης).

Μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης, και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέλθει σε έως €48.157.190,50 διαιρούμενο σε 160.523.985 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία. Τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια της Αύξησης, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης, θα ανέλθουν σε €100.000.000,62. Η συνολική διαφορά μεταξύ της Τιμής Διάθεσης και της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών, συνολικού ύψους (εφόσον η Αύξηση καλυφθεί πλήρως) €74.358.974,82 θα αχθεί σεπίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».
Την 14.12.2022 καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3370137/14.12.2022, το πρακτικό της από 01.12.2022 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, που αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την Αύξηση και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο (το «Δ.Σ.») της Εταιρίας να ρυθμίσει, μεταξύ άλλων, τους τεχνικούς και διαδικαστικούς όρους άσκησης του δικαιώματος προτίμησης και του δικαιώματος προεγγραφής.

Προθεσμία άσκησης δικαιώματος προτίμησης

Η προθεσμία για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, είναι είκοσι δύο (22) ημέρες.

Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος προτίμησης

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην Αύξηση ορίζεται η 30.12.2022 (η «Ημερομηνία Αποκοπής»). Από τηνΗμερομηνία Αποκοπής, οι υφιστάμενες μετοχές της Εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών (το «Χ.Α.») χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην Αύξηση και η τιμή εκκίνησης των υφιστάμενων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει.

Διαδικασία άσκησης δικαιώματος προτίμησης

Δικαίωμα προτίμησης για την απόκτηση των Νέων Μετοχών στην Αύξηση έχουν:
i. όλοι οι μέτοχοι της Εταιρίας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (το «Σ.Α.Τ.») που διαχειρίζεται η εταιρία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρία» (η «ΕΛ.Κ.Α.Τ.»), κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date) σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού Χ.Α., ήτοι την 02.01.2023, εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους, και
ii. όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης των εν λόγω δικαιωμάτων στο Χ.Α.

Τα ανωτέρω υπό (i) και (ii) αναφερόμενα πρόσωπα θα δικαιούνται να ασκήσουν δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση Νέων Μετοχών με αναλογία 1,13878275664266 Νέες Μετοχές για κάθε μία παλαιά μετοχή της Εταιρίας.
Σύμφωνα με την από 01.12.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, η Τιμή Διάθεσης θα δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού του Χ.Α.
Η χρονική περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης ορίζεται από την 04.01.2023 έως και την 25.01.2023.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησής τους.
Επισημαίνεται, ότι η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της περιόδου άσκησής τους. Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 20.01.2023.
Η διαδικασία άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης θα είναι η ακόλουθη:
Τα δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση νέων μετοχών είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμα και θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. από την ημερομηνία έναρξης της περιόδου άσκησης μέχρι και τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της περιόδου άσκησής τους, σύμφωνα με το άρθρο 5.3.1.2 περίπτωση (5) του Κανονισμού Χ.Α.

Τα δικαιώματα προτίμησης θα δύναται να ασκούνται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης είτε μέσω των Συμμετεχόντων των Λογαριασμών Αξιογράφων των επενδυτών (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή θεματοφυλακή τράπεζας) με την υποβολή αίτησης προς αυτούς, είτε απευθείας στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. (για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα ασκήσουν μέσω των Συμμετεχόντων τους).
Το συνολικό αντίτιμο των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης καταβάλλεται ταυτόχρονα με την άσκηση του δικαιώματος (με μέριμνα του ασκούντος επενδυτή ή του Συμμετέχοντα μέσω του οποίου ασκεί τα δικαιώματα προτίμησης, κατά περίπτωση) στον ειδικό λογαριασμό που έχει ανοιχθεί για την Αύξηση στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.

Ειδικότερα, για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. οι κάτοχοί τους θα πρέπει α) να προσκομίσουν την αστυνομική τους ταυτότητα, τον αριθμό του φορολογικού τους μητρώου, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ. καθώς και τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων για άσκηση δικαιώματος προτίμησης, την οποία θα πρέπει να αναζητήσουν από τον Συμμετέχοντα του Λογαριασμού Αξιογράφων τους, β) να δηλώσουν κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., τον αριθμό Λογαριασμού Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. και τον εξουσιοδοτημένο Συμμετέχοντα του Λογαριασμού Αξιογράφων τους στον οποίο επιθυμούν να καταχωρηθούν οι Νέες Μετοχές που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης, και γ) να καταβάλουν, σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που έχει ανοιχτεί για την Αύξηση, το συνολικό αντίτιμο των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησής τους.

Η καταβολή του ως άνω ποσού θα γίνεται, είτε με κατάθεση μετρητών στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που έχει ανοιχτεί ειδικά για την Αύξηση αυτή είτε με χρέωση λογαριασμού καταθέσεων που τυχόν τηρεί ο μέτοχος στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. κατά ποσό ίσο με το συνολικό αντίτιμο των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης και εν συνεχεία ισόποση πίστωση του ανωτέρω ειδικού λογαριασμού της Αύξησης.
Μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησής τους, οι εγγραφόμενοι θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη ή μεταβιβάσιμη.
Σε περίπτωση περισσοτέρων της μίας εγγραφής από το ίδιο πρόσωπο με βάση τα καταγεγραμμένα στοιχεία στο Σ.Α.Τ., το σύνολο των εν λόγω εγγραφών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία εγγραφή.

Τα δικαιώματα προτίμησης, τα οποία δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των εγγραφών, αποσβένονται και παύουν να ισχύουν αυτοδικαίως.
Οι επενδυτές που ασκούν δικαιώματα προτίμησης δεν επιβαρύνονται με κόστη εκκαθάρισης και πίστωσης των Νέων Μετοχών τους και με οποιοδήποτε άλλο κόστος. Για την αγορά δικαιωμάτων προτίμησης ο αγοραστής επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα έξοδα που έχει συμφωνήσει με την Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή τράπεζα που συνεργάζεται για την ως άνω αγορά καθώς και με τις χρεώσεις (μεταβιβαστικά) που ισχύουν από την ΕΛ.Κ.Α.Τ.
Οι Νέες Μετοχές, θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στους Λογαριασμούς Αξιογράφων που τηρούνται στο Σ.Α.Τ., που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους .Δεν θα εκδοθούν κλάσματα μετοχών. Τυχόν κλάσματα μετοχών που αντιστοιχούν στα δικαιώματα προτίμησης που ασκούνται θα στρογγυλοποιούνται στον αμέσως μικρότερο ακέραιο αριθμό μετοχών ανά δικαιούχο κατά την άσκηση, ενώ δεν θα είναι δυνατή η άσκηση δικαιωμάτων για το τυχόν υπολειπόμενο κλάσμα μετοχής.
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο πρέπει να επιστραφεί στους ασκήσαντες δικαιώματα προτίμησης το καταβληθέν αντίτιμο των Νέων Μετοχών, αυτό θα επιστρέφεται ατόκως.

Διαδικασία   άσκησης Δικαιώματος Προεγγραφής

Σύμφωνα με την από 01.12.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης σε συνδυασμό με την από 21.12.2022 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας, τα πρόσωπα που θα έχουν ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησής τους θα έχουν επιπλέον τη δυνατότητα να ασκήσουν δικαίωμα προεγγραφής (το «Δικαίωμα Προεγγραφής»). Το Δικαίωμα Προεγγραφής δύναται να ασκηθεί για την απόκτηση αδιάθετων μετοχών (οι «Αδιάθετες Μετοχές») που δε θα υπερβαίνουν σε αριθμό το 100% των Νέων Μετοχών που προκύπτουν από τα ασκηθέντα δικαιώματα προτίμησης του ασκήσαντα αυτού.
Το Δικαίωμα Προεγγραφής θα ασκείται ταυτόχρονα με το δικαίωμα προτίμησης σε όλη τη διάρκεια της προθεσμίας άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης είτε μέσω των Συμμετεχόντων των επενδυτών (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή θεματοφυλακή τράπεζας) με την υποβολή αίτησης προς αυτούς, είτε απευθείας στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. (για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα ασκήσουν μέσω των Συμμετεχόντων τους).
Απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. είναι η ύπαρξη ή το άνοιγμα καταθετικού λογαριασμού στην Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.

Οι δικαιούχοι του Δικαιώματος Προεγγραφής δύναται να ασκούν το Δικαίωμα Προεγγραφής με την υπογραφή και υποβολή έγγραφης δήλωσης στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., στην οποία θα αναφέρονται ο αριθμός και η αξία των Νέων Μετοχών που επιθυμούν να αποκτήσουν κατ’ ενάσκηση αυτού του δικαιώματος. Η άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής θα πραγματοποιείται με δέσμευση λογαριασμού καταθέσεων που ο ασκών το Δικαίωμα Προεγγραφής τηρεί ή θα ανοίξει στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., κατά ποσό ίσο με την αξία των Νέων Μετοχών για τις οποίες ασκεί το Δικαίωμα Προεγγραφής.

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. κατά την ημέρα της ολικής ή μερικής ικανοποιήσεως του ασκηθέντος Δικαιώματος Προεγγραφής των δικαιούχων, θα προβεί στη χρέωση του λογαριασμού αυτού κατά ποσό ίσο με τη συνολική αξία των Νέων Μετοχών που τυχόν θα διατεθούν τελικώς στον ασκούντα το Δικαίωμα Προεγγραφής και εν συνεχεία στην πίστωση του ειδικού λογαριασμού της Αύξησης.
Οι δικαιούχοι του Δικαιώματος Προεγγραφής που θα ασκήσουν το Δικαίωμα Προεγγραφής μέσω των Συμμετεχόντων θα υποβάλουν τη σχετική αίτηση μέσω αυτών, στην οποία θα προσδιορίζεται ο αριθμός των Νέων Μετοχών για τις οποίες ασκείται το Δικαίωμα Προεγγραφής. Οι Συμμετέχοντες θα πρέπει να εξουσιοδοτηθούν από τους δικαιούχους του Δικαιώματος Προεγγραφής και να προβούν στις δέουσες ενέργειες για την προσήκουσα άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής των πελατών τους.

Εάν διαπιστωθούν περισσότερες της μίας προεγγραφής των ιδίων προσώπων με βάση τα στοιχεία Σ.Α.Τ., το σύνολο των εν λόγω προεγγραφών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία προεγγραφή.
Μετά την άσκηση των Δικαιωμάτων Προεγγραφής, οι ασκούντες τέτοια δικαιώματα θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη.
Εάν ο αριθμός των Αδιάθετων Μετοχών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των μετοχών που ζητήθηκαν μέσω προεγγραφών, οι προεγγραφές θα ικανοποιηθούν στο σύνολό τους. Σε περίπτωση που ο αριθμός των Αδιάθετων Μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης που εκδηλώθηκε από τους ασκήσαντες το Δικαίωμα Προεγγραφής, οι τελευταίοι θα ικανοποιηθούν αναλογικά με βάση τον αριθμό των Νέων Μετοχών για τις οποίες άσκησαν το Δικαίωμα Προεγγραφής μέσω των δηλώσεών τους σε σχέση με το σύνολο των προεγγραφών για Αδιάθετες Μετοχές μέχρι την πλήρη διάθεση αυτών των μετοχών. Ποσά καταβληθέντα κατά την άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη Αδιάθετων Μετοχών θα επιστραφούν άτοκα στους ασκήσαντες Δικαίωμα Προεγγραφής.

Τέλος, σε περίπτωση που μετά τις κατανομές Νέων Μετοχών βάσει των ασκηθέντων δικαιωμάτων προτίμησης και Δικαιωμάτων Προεγγραφής εξακολουθούν να υφίστανται Αδιάθετες Μετοχές, αυτές θα διατεθούν σε τιμή που δεν θα είναι μικρότερη από την Τιμή Διάθεσης κατ’ ελεύθερη κρίση του Δ.Σ. μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης (δηλαδή μέσω διαδικασίας που δεν συνιστά δημόσια προσφορά κατά την έννοια του Κανονισμού 1129). Εφόσον, συνεχίζουν να υφίστανται αδιάθετες μετοχές, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα αυξηθεί κατά το ποσό της τελικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει(δυνατότητα μερικής κάλυψης).

Υπαναχώρηση

Σε περίπτωση που ανακύπτουν σημαντικά νέα στοιχεία, ουσιώδη σφάλματα ή ουσιώδεις ανακρίβειες, που μπορούν να επηρεάσουν την αξιολόγηση των Νέων Μετοχών, κατά την περίοδο που μεσολαβεί από την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου (όπως αυτό ορίζεται κατωτέρω) έως τη λήξη της δημόσιας προσφοράς των Νέων Μετοχών ή την έναρξη διαπραγμάτευσης τους, οποιοδήποτε συμβεί αργότερα, η Εταιρία υποχρεούται σε δημοσίευση συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ως ισχύει. Σε περίπτωση δημοσίευσης συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου, σύμφωνα με την παρ. 2α) του άρθρου 23 του Κανονισμού (ΕΕ) 1129/2017, ως ισχύει, οι επενδυτές οι οποίοι έχουν ήδη συμφωνήσει να εγγραφούν ή να προεγγραφούν για την απόκτηση Νέων Μετοχών πριν από τη δημοσίευση του συμπληρώματος, δύνανται να υπαναχωρήσουν από την εγγραφή τους, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του συμπληρώματος. Η περίοδος αυτή υπαναχώρησης μπορεί να παρατείνεται από την Εταιρία. Η τελική ημερομηνία για το δικαίωμα υπαναχώρησης θα αναφέρεται στο συμπλήρωμα.