1. Home
  2. Το πρωτοσέλιδο
  3. Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών: Βιώσιμη Ανάπτυξη στην μεταπανδημική εποχή
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών: Βιώσιμη Ανάπτυξη στην μεταπανδημική εποχή

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών: Βιώσιμη Ανάπτυξη στην μεταπανδημική εποχή

0

Η Bιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μακροπρόθεσμης επιχειρηματικής στρατηγικής του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, επιτρέποντας στην εταιρεία να παραμείνει ανταγωνιστική, να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις και, μέσα από συνέργειες, να συμβάλλει σε ένα νέο και αποτελεσματικό μοντέλο ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς, όπως αυτό αντανακλάται στους σχετικούς Στόχους Αειφορίας.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ο ΔΑΑ κατάφερε με επιτυχία να διατηρήσει την επιχειρηματική συνέχειά του, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού και του επιχειρησιακού μοντέλου του αεροδρομίου της Αθήνας. Βελτιώνοντας μάλιστα περαιτέρω την ολιστική του προσέγγιση, στο πλαίσιο της ισχυρής δέσμευσής του στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDGs) και στις αντίστοιχες εθνικές προτεραιότητες, κατέκτησε το Global Compact (GC) Advanced Level, ενώ ταυτόχρονα συνεργάζεται με το πλέγμα των Συμμετόχων του για τον από κοινού καθορισμό της ατζέντας βιωσιμότητας, με συνεχή δημόσια παρουσία ως εμπνευστής ή συμμετέχων σε συνέδρια/ εργαστήρια/ δημοσιεύσεις και πρωτοβουλίες δικτύωσης.

 

Ως προς τον βασικό πυλώνα της Περιβαλλοντικής Υπευθυνότητας, αναγνωρίζοντας ότι ο κλάδος των αερομεταφορών παγκοσμίως ευθύνεται μόνο για το 2% με 3% των αέριων ρύπων, το οποίο επιμερίζεται κατά 95% στα αεροπλάνα και 5% στα αεροδρόμια, τα αεροδρόμια έχουν επιλέξει την οδό της αυτορρύθμισης προλαβαίνοντας συχνά την πολιτική και την κοινωνία. Ο  ΔΑΑ παραμένει το μοναδικό αεροδρόμιο στην Ελλάδα με Ουδέτερο Ισοζύγιο Άνθρακα (CarbonNeutral) και έχει λάβει την σχετική πιστοποίηση του προγράμματος Airport Carbon Accreditation του Διεθνούς Συμβουλίου Αεροδρομίων της Ευρώπης (Airports Council International – Europe) από το 2016. Συνολικά από το 2005 έως το 2021, ο ΔΑΑ έχει επιτύχει μείωση του αποτυπώματός του πάνω από το 60%, παρά τη σημαντική αύξηση της επιβατικής κίνησης, μέσω μιας σειρά παρεμβάσεων στις λειτουργίες και υποδομές του αεροδρομίου.

Το 2019 μάλιστα η Εταιρεία Αεροδρομίου δεσμεύτηκε για την επίτευξη μηδενικού αποτυπώματος άνθρακα (NetZero Carbon) χωρίς αντισταθμιστικά μέχρι το 2025, δηλαδή πολύ πριν από το στόχο του 2050 που ανακοίνωσαν τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Η ιδιαίτερα φιλόδοξη, αλλά εφικτή, πρωτοβουλία έχει το όνομα Route 2025: Στο πλαίσιο του προγράμματος o ΔΑΑ έχει ως στόχο την αυτοπαραγωγή καθαρής ενέργειας εντός του αεροδρομίου μέσω φωτοβολταϊκών για ιδιοκατανάλωση, για την κάλυψη του 100% των αναγκών του σε ηλεκτρική ενέργεια, η οποία αντιστοιχεί στο περίπου 90% του τρέχοντος αποτυπώματος άνθρακα της εταιρείας. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή ενός νέου φωτοβολταϊκού πάρκου με ισχύ 16 MWp, το οποίο αποτελεί την πρώτη φάση του προγράμματος και θα καλύπτει το 27% των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια. Το έργο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί τους πρώτους μήνες του 2023, με την επένδυση να αποτελεί βασικό πυλώνα της προσπάθειάς μας να ενισχύσουμε περαιτέρω το προφίλ της Αθήνας ως βιώσιμου προορισμού.

Σε αυτό το πλαίσιο, με επίγνωση των μελλοντικών ευκαιριών, αλλά και των προκλήσεων που αφορούν στην περιβαλλοντικά βιώσιμη ανάπτυξη αερομεταφορών και τουρισμού, συνεχίζουμε την επιτυχημένη και στενή συνεργασία μας με το σύνολο των φορέων που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα «προορισμός – ταξίδι – τουρισμός», εστιάζοντας τις συντονισμένες προσπάθειές μας στην ανάδειξη της πόλης μας ως βιώσιμου προορισμού και στην προβολή της ως κορυφαίου ταξιδιωτικού προορισμού. Έχοντας ήδη ως βάση τα αισιόδοξα μηνύματα της ζήτησης  που επιβεβαιώνουν την ανθεκτικότητα της Αθήνας ως κορυφαίου τουριστικού προορισμού, συνεχίζουμε τις δράσεις μας για να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τη διασυνδεσιμότητα της πόλης και ταυτόχρονα να επικοινωνήσουμε τον επαναπροσδιορισμό της  στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, του «έξυπνου» ψηφιακού μετασχηματισμού και της καινοτομίας.

Σημειώνεται ότι, μετά από πρόσκληση της Ευρωπαΐκής Επιτροπής, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών συμμετέχει μαζί με 22 άλλους εταίρους, αεροπορικές εταιρείες, καθώς και τοπικές αρχές, σε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα, το Stargate, με στόχο την ανάπτυξη καινοτομιών και πρωτοβουλιών για την ταχύτερη μετάβαση σε πιο πράσινες αερομεταφορές. Το Stargate επιλέχθηκε για να εφαρμόσει αυτά τα σχέδια τα ερχόμενα χρόνια, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (European Green Deal).

Παράλληλα, συνεργαζόμαστε με το Δήμο της Αθήνας για την ανάδειξη της πόλης μας ως βιώσιμου προορισμού στο πλαίσιο του Global Sustainable Development Council, ενώ έχουμε ήδη ξεκινήσει ειδικότερες συνέργειες στον τομέα της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας/ανακύκλωσης με αεροπορικούς συνεργάτες.

Η δέσμευση του ΔΑΑ στην κατεύθυνση της  βιωσιμότητας υπερβαίνει τις τυπικές υποχρεώσεις και δεσμεύσεις. Η Βιώσιμη Ανάπτυξη, ως μια ισόρροπη πολύπλευρη προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη τις κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές πτυχές των επιχειρήσεων με μακροπρόθεσμη προοπτική, ενσωματώνεται στη στρατηγική της Εταιρείας Αεροδρομίου, με ολοκληρωμένο τρόπο σε όλους του βασικούς πυλώνες της επιχείρησης: Περιβαλλοντική Υπευθυνότητα, Επιχειρησιακή Υπευθυνότητα, Υπευθυνότητα Εργοδότη, Κοινωνική Υπευθυνότητα & Διακυβέρνηση Βιωσιμότητας.