1. Home
  2. Επιχειρήσεις
  3. ΕΥΑΘ: Επεμβάσεις ενεργειακής εξοικονόμησης και περιβαλλοντικής αναβάθμισης
ΕΥΑΘ: Επεμβάσεις ενεργειακής εξοικονόμησης και περιβαλλοντικής αναβάθμισης

ΕΥΑΘ: Επεμβάσεις ενεργειακής εξοικονόμησης και περιβαλλοντικής αναβάθμισης

0

Στο σχεδιασμό  της νέας σύμβασης, ύψους 6,5 εκατ. ευρώ,  για  τη βιώσιμη ανάπτυξη και ‘πράσινη’ μετάβαση, εστίασε ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ Α.Ε., Άνθιμος Αμανατίδης, με την ευκαιρία  της νέας πενταετούς συμβάσεως που υπογράφηκε  με τον  αντιπρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της “Ηλέκτωρ”, μέλος Δ.Σ. της “Άκτωρ Α.Ε.” Ιωάννη Μαργιώλο, παρουσία του  μέλους Δ.Σ. της εταιρίας Σοφία Αμμανατίδου.

Η νέα σύμβαση, περιλαμβάνει επεμβάσεις ενεργειακής εξοικονόμησης και περιβαλλοντικής αναβάθμισης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) «Αίνεια» και  προβλέπει, εκτός από τις βασικές υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης στις τουριστικές περιοχές της Θεσσαλονίκης, υλοποίηση και μιας σειράς επεμβάσεων αναβάθμισης κι ενεργειακής βελτιστοποίησης. Συγκεκριμένα,  σύμφωνα με την εταιρία, προβλέπεται εγκατάσταση συστημάτων για την επιτήρηση των λυμάτων στην είσοδο και την έξοδο της εγκατάστασης, την παρακολούθηση του αζώτου στις δεξαμενές βιολογίας, την αναβάθμιση του τηλεχειρισμού και της τηλεπαρακολούθησης της μονάδας, όπως και τον περαιτέρω αυτοματισμό των αντλιοστασίων αποχέτευσης.

Θα γίνει, επίσης, εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης για τητελική διάθεση της αφυδατωμένης ιλύος και των παραπροϊόντων επεξεργασίας σε αδειοδοτημένους αποδέκτες, στη λογική πάντα της κυκλικής οικονομίας. Με τις επεμβάσεις αυτές θα επιτευχθεί ο βέλτιστος αυτοματοποιημένος έλεγχος όλων των διεργασιών (είσοδος – επεξεργασία – έξοδος), ενώ με τα προγράμματα ενεργειακής διαχείρισης και συντήρησης θα υπάρχει συνεχής εποπτεία των καταναλώσεων και της καθημερινής λειτουργίας του εξοπλισμού. Απώτερος στόχος είναι, φυσικά, η εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων και η μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος της ΕΕΛ.

Αναφερόμενος στην  υπογραφή, ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΑΘ Α.Ε., Άνθιμος Αμανατίδης, δήλωσε: «Με τη σύμβαση αυτή προχωράμε περαιτέρω τον σχεδιασμό μας για βιώσιμη ανάπτυξη και ‘πράσινη’ μετάβαση. Μετράμε τις επιπτώσεις μας στο περιβάλλον, αξιολογούμε πιθανούς κινδύνους, ελέγχουμε τις εκποµπές μας, μειώνουμε τα ενεργειακά μας κόστη και επαναχρησιµοποιούμε τα απόβλητά μας όπου είναι εφικτό. Μετά και την αναβάθμιση της ΕΕΛΘ στη Σίνδο, η αναβάθμιση της ‘Αίνεια’ εντάσσεται απολύτως σε αυτό το βιώσιμο, ανταγωνιστικό και τεχνολογικά αναπτυγμένο εταιρικό οικοσύστημα που στήνουμε τα τελευταία χρόνια».

Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων των τουριστικών περιοχών επεξεργάζεται καθημερινά περίπου 27.000 m3 αστικών κυρίως λυμάτων και βοθρολυμάτων. Στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης, η ιλύς που παράγεται στην εγκατάσταση διατίθεται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή εδαφοβελτιωτικού για καλλιέργειες. Με τη νέα σύμβαση ναμένεται να βελτιστοποιηθεί η λειτουργία της μονάδας και να μειωθεί το κόστος της και πέραν της πενταετίας, βελτιώνοντας μακροπρόθεσμα το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των εγκαταστάσεων της ΕΥΑΘ στις τουριστικές περιοχές της Θεσσαλονίκης συνολικά.

Η εταιρεία, παρακολουθώντας με συνέπεια τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, την ευρωπαϊκή «Πράσινη Συμφωνία» και τις εθνικές στρατηγικές για την κλιματική αλλαγή, στηρίζει σταθερά με τις επενδύσεις της την «πράσινη» και την ψηφιακή μετάβαση.

Σημειώνεται πως η  Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.  δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης από το 1998. Προήλθε από τη συγχώνευση των ανώνυμων εταιρειών Οργανισμός Ύδρευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. και Οργανισμός Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (είχε προηγηθεί το 1997 η μετατροπή τους από ΝΠΔΔ σε Α.Ε.). Η εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χ.Α. από το 2001, παρέχει υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης σε περισσότερους από 1,2 εκατ. πολίτες. Στον τομέα της ύδρευσης διαχειρίζεται καθημερινή κατανάλωση νερού 250.000 κ.μ., 510.000 υδρόμετρα και ένα δίκτυο διανομής μήκους 2.700 χλμ.

Στον τομέα της αποχέτευσης επεξεργάζεται καθημερινά 190.000 κ.μ. αστικών λυμάτων, σε ένα αποχετευτικό δίκτυο μήκους 1.600 χλμ. Λειτουργεί δύο εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων και μία εγκατάσταση βιομηχανικών. Η εταιρεία, πιστή στις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, παρουσιάζει σταθερά υψηλή κερδοφορία και ισχυρή ταμειακή βάση. Η αντίληψή της για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη συμπορεύεται με την επίτευξη των στρατηγικών επιχειρηματικών της στόχων, επιδιώκοντας μακροπρόθεσμα την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σε περιβαλλοντικά θέματα.