1. Home
  2. Το πρωτοσέλιδο
  3. Την επιθυμία του να δώσει μέρισμα 20% από τα κέρδη του 2022, εξέφρασε ο CEO της Εθνικής Παύλος Μυλωνάς
Την επιθυμία του να δώσει μέρισμα 20% από τα κέρδη του 2022, εξέφρασε ο CEO της Εθνικής Παύλος Μυλωνάς

Την επιθυμία του να δώσει μέρισμα 20% από τα κέρδη του 2022, εξέφρασε ο CEO της Εθνικής Παύλος Μυλωνάς

0

Του Γιάννη Χαλκιαδάκη. Για την επάνοδο  στις αγορές του εξωτερικού, αναφέρθηκε ο  διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς, κατά την τηλεδιάσκεψη  για τα οικονομικά αποτελέσματα του 2022,  αξιοποιώντας την πλεονάζουσα ρευστότητα 7 δισ. ευρώ, ενώ πρόθεση της τράπεζας, είναι  να διανείμει μέρισμα από τα κέρδη της τάξης του 20%, ήτοι 20 μονάδες βάσης που αντιστοιχεί στο ποσό των 100 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται πως πρώτη φορά  ο κ. Μυλωνάς, το είχε πει στο road show ΕΧΑΕ στο Λονδίνο, αλλά τότε είχαμε τις κινήσεις  με την κυβέρνηση για την στήριξη  των ευάλωτων οικονομικά δανειοληπτών και την άνοδο των επιτοκίων καταθέσεων. Βέβαια, η επάνοδος,  στις αγορές του εξωτερικού,  δεν θα γίνουν μέσω εξαγοράς τραπεζών, αλλά χαρτοφυλακίων -εταιρικών- χορηγήσεων και μέσω χρηματοδότησης μεγάλων επενδυτικών σχεδίων από εγχώριες επιχειρήσεις ή από κοινοπραξίες, στις οποίες μετέχουν ελληνικές εταιρείες.

Σήμερα η Εθνική, με  ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια, πλεονάζουσα ρευστότητα περίπου 7 δισ. ευρώ, μετά την εξόφληση του δανεισμού μέσω TLTRO III και παραδοσιακά χαμηλή συμμετοχή προθεσμιακών στο μείγμα των συνολικών καταθέσεων, διαθέτει στη συγκυρία αξιοσημείωτο συγκριτικό πλεονέκτημα, για να αυξήσει μέσω πιστωτικής επέκτασης τα  εξυπηρετούμενα δάνεια  της.

Συνεχίζοντας, ο  CEO της Εθνικής Τράπεζας, ερωτώμενος για το αν βλέπει  φέτος,  επιβράδυνση της πιστωτικής επέκτασης στην Ελλάδα και υψηλότερους ρυθμούς  το 2024 και 2025, διατύπωσε την  εκτίμηση για μέσο ετήσιο ρυθμό πιστωτικής επέκτασης της τάξης του 7%, έναντι  10% το 2022, προσθέτοντας  ωστόσο, πως η ζήτηση για νέες χορηγήσεις έχει επιβραδυνθεί, λόγω αύξησης του κόστους χρήματος και της πολιτικής αβεβαιότητας, ενώ η χρονιά ξεκίνησε με υψηλές αποπληρωμές δανείων από ενεργειακούς, κυρίως, ομίλους.

Κατόπιν, μιλώντας για τη διανομή μερίσματος χρήσης 2022, ο κ. Μυλωνάς  διευκρίνισε ότι έγκειται στον επόπτη, ο οποίος θα λάβει τις αποφάσεις του τους επόμενους μήνες, έχοντας προϋπολογίσει τη διανομή ποσού που θα έχει επίπτωση της τάξης των 20 μ.β. στα κεφάλαια, απόφαση, όμως, που  αναμένεται εντός των επόμενων μηνών, με  το τοπίο να  ξεκαθαρίζει μέχρι τον Ιούλιο του 2023. Βέβαια, μεταξύ των εναλλακτικών είναι και το share buy back, ωστόσο αυτό θα εξαρτηθεί από την συζήτηση με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, καθώς  με τη στρατηγική αποεπένδυσης δίνεται αυτή η δυνατότητα.

Υπενθυμίζεται  πως ο όμιλος κατέγραψε ισχυρή οργανική κερδοφορία ύψους ο,7 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας κατά πολύ τον στόχο της διοίκησης για οργανικά κέρδη 0,5 δισ. ευρώ περίπου για το οικονομικό έτος 2022, ενώ σε επίπεδο λειτουργικών κερδών ο όμιλος της Εθνικής Τράπεζας εμφάνισε κέρδη 1,039 δισ. ευρώ, από 847 εκατ. ευρώ το 2021, με τα κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες να διαμορφώνονται στα 881 εκατ. ευρώ, από 832 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Τα υψηλότερα καθαρά επιτοκιακά έσοδα εξυπηρετούμενων δανείων και ομολόγων απορρόφησαν πλήρως τη δραστική μείωση των καθαρών εσόδων από τόκους ΜΕΑ (-87 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση), καθώς και τη μικρότερη συνεισφορά του Προγράμματος TLTRO ΙΙΙ. Το Δ’ τρίμηνο 2022, τα καθαρά έσοδα από τόκους ενισχύθηκαν κατά 22% σε τριμηνιαία βάση σε 401 εκατ.ευρώ, με το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο να σημειώνει ισχυρή ανάκαμψη και να διαμορφώνεται σε 256μ.β. από 209μ.β. το Γ’ τρίμηνο 2022.

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες σημείωσαν εντυπωσιακή αύξηση ύψους 23% σε ετήσια βάση σε 330 εκατ.ευρώ το 2022, αντανακλώντας τις ισχυρές τάσεις στις προμήθειες Λιανικής και Εταιρικής Τραπεζικής, καθώς και την ενίσχυση των προμηθειών από μη τραπεζικές εργασίες. Τα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 309 εκατ.ευρώ το 2022, ενσωματώνοντας το όφελος από τις θέσεις παραγώγων της Τράπεζας που χρησιμοποιούνται για σκοπούς αντιστάθμισης κινδύνου.