1. Home
  2. Χρηματιστήριο
  3. Κρι-Κρι: Στις 2 Ιουλίου η ετήσια ΓΣ
Κρι-Κρι: Στις 2 Ιουλίου η ετήσια ΓΣ

Κρι-Κρι: Στις 2 Ιουλίου η ετήσια ΓΣ

0

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στις Σέρρες (3ο χλμ ΕΟ Σερρών – Δράμας), με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 113772252000, Α.Φ.Μ. 094289571 και κωδικό ISIN: GRS469003024 [εφεξής η «Εταιρεία»], σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και δυνάμει της με αρ. 27 από 10-06-2024 σχετικής απόφασής του, ΚΑΛΕΙ τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας, στην 29η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 02 Ιουλίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 (GMT +03:00) στην έδρα της Εταιρείας, στο 3ο χλμ. Σερρών –Δράμας, 62125, Σέρρες (στην αίθουσα του ισογείου του κτιρίου των γραφείων της), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Έγκριση διάθεσης κερδών της εταιρικής χρήσης 2023, διανομή μερίσματος και χορήγηση αμοιβών από τα κέρδη.
3. Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023, σύμφωνα με το άρθ. 44 του Ν. 4449/2017.
4. Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023.
5. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την τρέχουσα εταιρική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024 και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση 2023 και προέγκριση των αμοιβών και
αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση 2024.
7. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023, σύμφωνα με το άρθ. 112 παρ. 3 του Ν.4548/2018.
8. Υποβολή αναφοράς – έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020.
9. Ανακοίνωση εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο μη εκτελεστικού μέλους του, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος, κατ’ άρθρο 82 παρ. 1 Ν. 4548/2018. Εκλογή του ιδίου μέλους από την Γενική Συνέλευση ως Ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
10. Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.
11. Θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης μετοχών, κατ’ άρθ. 114 του Ν. 4548/2018, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει τους ειδικότερους όρους του προγράμματος, κατ’ άρθ. 114 Ν. 4548/2018.
12. Λοιπά Θέματα- Ανακοινώσεις.