1. Home
  2. Το πρωτοσέλιδο
  3. 800 εκατ. ευρώ, θα διανείμουν Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Alpha Bank και Πειραιώς, μετά την έγκριση του SSM
800 εκατ. ευρώ, θα διανείμουν Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Alpha Bank και Πειραιώς, μετά την έγκριση του SSM

800 εκατ. ευρώ, θα διανείμουν Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Alpha Bank και Πειραιώς, μετά την έγκριση του SSM

0

Έδωσε τελικά και επισήμως,  ο εποπτικός μηχανισμός της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), την έγκριση που επιτρέπει στις εισηγμένες συστημικές τράπεζες να διανείμουν περισσότερα από 800 εκατ. ευρώ, τόσο με μετρητά, όσο και με επαναγορές μετοχών.

Πλέον οι  4 CEO της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς, της Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης και της Eurobank Φωκίων Καραβίας, ενημερώθηκαν από τον SSM πως έγιναν δεκτά τα αιτήματά τους, αναφορικά με την επιβράβευση των μετόχων τους από τα κέρδη της περυσινής χρήσης,

Η έγκριση από τον SSM για τις 4 συστημικές τράπεζες 

Οπότε, η  Εθνική Τράπεζα δύναται να δρομολογήσει την επιστροφή περίπου 300 εκατ. ευρώ, ή 0,37 ευρώ/ μετοχή,  στους μετόχους της από το 1,106 δισ. ευρώ κέρδη, με τα οποία έκλεισε το περυσινό έτος.

Η Τράπεζα Πειραιώς, μπορεί  να διανείμει ένα συμβολικό μέρισμα της τάξεως του 10% ή 80 εκατ. ευρώ επί ετήσιων κερδών 788 εκατ. ευρώ.

Η  Alpha Bank να προσφέρει 122 εκατ. ευρώ, ή 0,05 ευρώ/μετοχή, από τα κέρδη, ύψους 611 εκατ. ευρώ, για το 2023, εκ των οποίων το 50% με μετρητά και το υπόλοιπο 50% με επαναγορά ιδίων μετοχών

Η Eurobank μπορεί να προχωρήσει στη διανομή περίπου 340 εκατ. ευρώ ή 0,09 ευρώ/μετοχή, ποσοστό που αναλογεί στο 30% των κερδών του 2023, ύψους 1,140 δισ. ευρώ.

Διανομή μερίσματος σε μετρητά ύψους 332 εκατ. ευρώ

Συγκεκριμένα, η Εθνική Τράπεζα έλαβε στις 05.06.2024 την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (“ΕΚΤ”) για τη διανομή μερίσματος σε μετρητά ύψους 332 εκατ. ευρώ, ή 0,36 ευρώ ανά μετοχή, η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό (“payout ratio”) ύψους 30% επί των Καθαρών Κερδών του 2023.

H επιστροφή στη διανομή μερισμάτων συνιστά εξέλιξη ορόσημο για την Εθνική Τράπεζα, ενώ αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση του ισχυρού ισολογισμού, της διατήρησης της κερδοφορίας σε υψηλά επίπεδα, καθώς και της συνεχούς δημιουργίας κεφαλαίων της Τράπεζας. Η διανομή μερίσματος υπόκειται στην πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων του 2024 και τη λήψη της σχετικής έγκρισης.

Έγκριση για διανομή σε μετρητά ποσού 79 εκατ. ευρώ

Από την πλευρά της, η  Piraeus Financial Holdings Α.Ε. («Τράπεζα Πειραιώς») ανακοίνωσε ότι σε συνέχεια σχετικής αίτησης που υπέβαλε στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό τον Απρίλιο 2024, έλαβε την απαραίτητη έγκριση για διανομή σε μετρητά ποσού 79 εκατ. ευρώ στους μετόχους της Πειραιώς.

Σε συνέχεια λήψης της εποπτικής έγκρισης και υπό την αίρεση της έγκρισης διανομής από την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, η οποία προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στις 28 Ιουνίου 2024, η διανομή προς τους μετόχους της Εταιρείας αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο 2024.

Έγκριση για τη διανομή μερίσματος ύψους  122 εκατ. ευρώ 

Κατόπιν, η  Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. («Alpha Holdings») , μητρική εταιρεία της Alpha Bank Α.Ε., έλαβε στις 05.06.2024 την απαραίτητη εποπτική έγκριση για τη διανομή μερίσματος ύψους  122 εκατ. ευρώ  από τα κέρδη του 2023. Το ποσό ισοδυναμεί με διανομή του 20% των κερδών του 2023 και υπόκειται στη σχετική έγκριση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης (η «ΕΓΣ»), συμπεριλαμβανομένου του σκέλους της επαναγοράς μετοχών.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί στο επενδυτικό κοινό, πρόθεση της Alpha Holdings είναι να διανείμει το μισό του ποσού ή 61 εκατ. ευρώ με τη μορφή μερίσματος σε μετρητά, που ισοδυναμεί με ποσό Ευρώ 0,026 ανά μετοχή. Το υπόλοιπο θα αξιοποιηθεί για την διαδικασία επαναγοράς μετοχών υπό τους συνήθεις όρους και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η έγκριση των εποπτικών αρχών για την ακύρωση των μετοχών, οι οποίες θα αποκτηθούν από την Εταιρεία στο πλαίσιο του προγράμματος επαναγοράς, έχει ήδη ληφθεί.

Επιστρέφει στη μακρά παράδοση να ανταμείβει τους Μετόχους

Η έγκριση των εποπτικών αρχών για την επανέναρξη της καταβολής μερίσματος αποτελεί απόδειξη των ισχυρών επιδόσεων του τραπεζικού συστήματος της Ελλάδας. Για την Alpha Holdings, η απόφαση αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα της συνεπούς υλοποίησης του επιχειρηματικού της σχεδίου, με την κερδοφορία της να ανέρχεται στο επίπεδο του 13,5% το Α’ τρίμηνο του 2024 και τα ίδια κεφάλαιά της (fully loaded CET1) στο 16,2%, λαμβανομένης υπόψη της πρόβλεψης για διανομή μερίσματος και συνυπολογίζοντας τα οφέλη από την ολοκλήρωση των εκκρεμών συναλλαγών, καθώς επίσης και της πλήρους αποκατάσταση της ανθεκτικότητας του ισολογισμού της.

Ειδικότερα, ο CEO του Ομίλου Βασίλης Ψάλτης, επισήμανε:  «Είμαστε υπερήφανοι που επιστρέφουμε στη μακρά παράδοση της Τράπεζας μας να ανταμείβει τους Μετόχους της. Η έγκριση των εποπτικών αρχών για την επανέναρξη της καταβολής μερισμάτων συνιστά την επισφράγιση της πλήρους επιστροφής της Τράπεζας στην κανονικότητα, μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης.

Προσήλωση στην υλοποίηση της στρατηγικής

Για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτόν τον στόχο, απαιτήθηκε σκληρή δουλειά, γενναίες και δύσκολες αποφάσεις, η δέσμευση όλων των εργαζομένων μας και, φυσικά, η σταθερή υποστήριξη των Μετόχων. Είμαι βέβαιος ότι, με προσήλωση στην υλοποίηση της στρατηγικής μας, θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε τις διανομές μερισμάτων, σε πλήρη ευθυγράμμιση με το επιχειρηματικό μας σxέδιο».

Τέλος, η  Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε., («Eurobank») ανακοίνωσε ότι έλαβε έγκριση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) στις 5.6.2024 για να καταβάλει μέρισμα σε μετρητά ύψους 342 εκατ. ευρώ , ή 0,0933 ευρώ ανά μετοχή. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε ποσοστό διανομής 30% επί των Καθαρών Κερδών του έτους 2023.

Πρώτη διανομή μερίσματος μετά από 16 χρόνια
Το γεγονός αυτό αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο καθώς σηματοδοτεί την πρώτη διανομή μερίσματος μετά από 16 χρόνια, υπογραμμίζοντας την ευρωστία και το καλά διαφοροποιημένο λειτουργικό μοντέλο της Eurobank, το οποίο εστιάζει στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους της.

Η έγκριση δόθηκε σε συνέχεια αίτησης που υποβλήθηκε από τη Eurobank, στα πλαίσια των ισχυρών οικονομικών επιδόσεων και της επιτυχούς ολοκλήρωσης στρατηγικών πρωτοβουλιών. Ο Δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET 1 Capital Ratio), προσαρμοσμένος για το προτεινόμενο μέρισμα, ανέρχεται σε 16.4% κατά την 31 Μαρτίου 2024, σημαντικά υψηλότερος των εποπτικών απαιτήσεων.

Η τελική διανομή του μερίσματος υπόκειται (α) στην πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και (β) την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα πραγματοποιηθεί την 23.7.2024.