1. Home
 2. Χρηματιστήριο
 3. Interwood: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Interwood: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Interwood: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

0

Η εταιρία με την επωνυμία “ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και το διακριτικό τίτλο “ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.” (η “Εταιρία”) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 20.06.2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 π.μ., πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των κοινών μετόχων της Εταιρίας, στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας, στην Ελευσίνα, θέση Πικροδάφνη. Στην Γενική Συνέλευση συμμετείχαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου, 8 μέτοχοι που εκπροσωπούν 34.339.870 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι το 75,61 % του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, και κατά συνέπεια υπήρξε η απαιτούμενη εκ του νόμου και του καταστατικού απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του συνόλου των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στην Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση 2023 (01.01.2023-31.12.2023) μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας, για τη χρήση 2023 (01.01.2023-31.12.2023), μετά της επ’ αυτών Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Ψήφοι Υπέρ: 34.339.870

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσης 2023 και λήψη απόφασης σχετικά με (α) την προνομιακή καταβολή α’ μερίσματος προς 16% επί της ονομαστικής αξίας στους κατόχους προνομιούχων μετοχών της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2023, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας, και (β) τη μη διανομή μερίσματος στους κατόχους κοινών μετοχών της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2023.

H Γενική Συνέλευση :

(α)  Ενέκρινε ομόφωνα την καταβολή α’ μερίσματος προς 16% επί της ονομαστικής αξίας στους κατόχους των 3.417.600 προνομιούχων μετοχών της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρίας, ήτοι την καταβολή συνολικού ποσού €54.681,60, που αντιστοιχεί σε €0,016 ανά προνομιούχα μετοχή. Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 40 παρ. 1 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει), εφόσον επιβάλλεται, η οποία ισούται με €0,0008 ανά προνομιούχα μετοχή και, συνεπώς, οι κάτοχοι προνομιούχων μετοχών θα λάβουν καθαρό ποσό μετά την ανωτέρω παρακράτηση, εφόσον επιβάλλεται, που ανέρχεται σε €0,0152 ανά προνομιούχα μετοχή.

Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι προνομιούχων μετοχών της Εταιρίας που είναι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. την 05.07.2024 (Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων – Record Date).

Από την 04.07.2024 (Ημερομηνία Αποκοπής – Cut-off Date), οι προνομιούχες μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης του μερίσματος.

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει στις 11.07.2024

Ψήφοι Υπέρ: 34.339.870

Ψήφοι Κατά: 0

Αποχή: 0

(β)  Ενέκρινε ομόφωνα τη μη διανομή μερίσματος στους κατόχους κοινών μετοχών της Εταιρίας για τη χρήση 2023, με σκοπό την ενδυνάμωση της οικονομικής θέσης της Εταιρίας.

Ψήφοι Υπέρ: 34.339.870

Ψήφοι Κατά:0

Αποχή: 0

Θέμα 3ο: Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2023.

Η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2023, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, υποβλήθηκε στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(θ) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Θέμα 4ο: Έγκριση συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 2023 σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2023, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018.

Ψήφοι Υπέρ: 34.339.870

Ψήφοι Κατά:0

Αποχή: 0

Θέμα 5ο: Απαλλαγή του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2023.

Η Γενική Συνέλευση απάλλαξε ομόφωνα τον ορκωτό ελεγκτή-λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2023.

Ψήφοι Υπέρ: 34.339.870

Ψήφοι Κατά:0

Αποχή: 0

Θέμα 6ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2024 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα: α) την εκλογή της Ελεγκτικής Εταιρείας “ΟΡΙΩΝ Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε” ΜΕ Α.Μ. ΣΟΕΛ 146 και Α.Μ. ΕΛΤΕ 2, η οποία θα ορίσει τον Τακτικό και τον Αναπληρωματικό Ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας της χρήσης 2024 (01.01.2024-31.12.2024) καθώς και β) Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο όπως διαπραγματευτεί και συμφωνήσει την αμοιβή τους

Ψήφοι Υπέρ: 34.339.870

Ψήφοι Κατά:0

Αποχή: 0

Θέμα 7ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2023.

Η Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023, η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 29.5.2024 και περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2023, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του ν. 4548/2018 και την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρίας που εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση της 24ης Ιουνίου 2019 και τροποποιήθηκε με την από 16.07.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης τέθηκε προς συζήτηση και ψήφιση στη Γενική Συνέλευση, η οποία την έκανε ομόφωνα δεκτή.

Ψήφοι Υπέρ: 34.339.870

Ψήφοι Κατά:0

Αποχή: 0

Θέμα 8ο: Υποβολή αναφοράς-έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υπέβαλλαν από κοινού στη Γενική Συνέλευση και προς γνώση των μετόχων της Εταιρίας την αναφορά-έκθεσή τους που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Θέμα 9ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, με τριετή θητεία, η οποία θα παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που ακολουθεί την λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο αποτελείται από τα εξής μέλη:

 1. Παππά Σοφία του Αλεξάνδρου,
 2. Θεοδωρίδης Νικόλαος του Γεωργίου,
 3. Γεράρδη Αλεξάνδρα του Γεωργίου,
 4. Τρoκούδης Μιχαήλ του Κυπριανού,
 5. Γεράρδης Νικόλαος του Γεωργίου
 6. Θεοδώρου Ιωάννης του Δημητρίου, και
 7. Λεκάκης Εμμανουήλ-Ευάγγελος του Νικολάου.

Εξ αυτών, προτείνεται να οριστούν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, οι κ.κ. Θεοδώρου Ιωάννης του Δημητρίου και Λεκάκης Εμμανουήλ-Ευάγγελος του Νικολάου.

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής αξιολόγησης, διαπίστωσε τα εξής:

Α) Τα προτεινόμενα προς εκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας καθώς διαθέτουν επάρκεια γνώσεων και δεξιότητες, τα εχέγγυα ήθους και τη φήμη και την ανεξαρτησία κρίσης που απαιτούνται για την εκτέλεσή των καθηκόντων που τους ανατίθενται ενώ, διαθέτουν και επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων που έχουν αναλάβει. Επιπλέον, σημειώνεται ότι υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β) Δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των προτεινόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως προς τις διατάξεις του ν. 4706/2020, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρίας.

Γ) Η προτεινόμενη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του ν. 4706/2020, αναφορικά με τον αριθμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δ)Έκαστο εκ των προτεινόμενων ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Ψήφοι Υπέρ: 34.339.870

Ψήφοι Κατά:0

Αποχή: 0

Θέμα 10ο:  Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει – καθορισμός είδους, θητείας, αριθμού και ιδιοτήτων των μελών της και ορσμός αυτών.

Η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα αποφάσισε, την εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία θα είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη  από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη Δ.Σ. κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και ένα τρίτο μη μέλος Δ.Σ., με θητεία, η οποία θα συμπίπτει με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι θα είναι τριετής, παρατεινόμενη αυτοδίκαια μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που ακολουθεί την λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η νέα Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας, αποτελείται από τα εξής μέλη:

 1. Θεοδώρου Ιωάννης του Δημητρίου, υποψήφιος προς εκλογή ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του νέου Διοικητικού Συμβουλίου,
 2. Λεκάκης Εμμανουήλ-Ευάγγελος του Νικολάου, υποψήφιος προς εκλογή ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, και
 3. Παπαϊωσήφ Ιωάννης του Αναστασίου, τρίτος – ανεξάρτητο μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι τα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου , διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία ενώ και τα τρία μέλη, είναι ανεξάρτητα από την Εταιρία και διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και τη λογιστική, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1(ζ) του άρθρου 44 του ν. 4449/2017. Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο, διαπίστωσε ότι ο κ. Παπαϊωσήφ Ιωάννης του Αναστασίου είναι ανεξάρτητος από την Εταιρία κατά την έννοια του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 καθώς πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των διατάξεων του εν λόγω άρθρου. Επιπλέον, τα έτερα δύο μέλη, πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ανωτέρω επί του 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ψήφοι Υπέρ: 34.339.870

Ψήφοι Κατά:0

Αποχή: 0

Θέμα 11ο:  Έγκριση πολιτικής αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα άρθρα 110-111 του ν. 4548/2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, την έγκριση νέας Πολιτικής Αποδοχών, με τετραετή ισχύ, και με περιεχόμενο όμοιο με την προϊσχύσασα.

Ψήφοι Υπέρ: 34.339.870

Ψήφοι Κατά:0

Αποχή: 0

Θέμα 12ο:  Διάφορα Θέματα και ανακοινώσεις

Συζητήθηκε η εξέλιξη της δραστηριότητας των εταιρειών του ομίλου στην τρέχουσα χρήση

 

Interwood: Καταβολή μερίσματος στους κατόχους προνομιιούχων μετοχών

Η Interwood ανακοινώνει, ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 20ης   Ιουνίου 2024, ενέκρινε την καταβολή α’ μερίσματος προς 16% επί της ονομαστικής αξίας στους κατόχους των 3.417.600 προνομιούχων μετοχών της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρίας, ήτοι την καταβολή συνολικού ποσού 54.681,60 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 0,016 ευρώ ανά προνομιούχα μετοχή. Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 40 παρ. 1 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει), εφόσον επιβάλλεται, η οποία ισούται με 0,0008 ευρώ ανά προνομιούχα μετοχή και, συνεπώς, οι κάτοχοι προνομιούχων μετοχών θα λάβουν καθαρό ποσό μετά την ανωτέρω παρακράτηση, εφόσον επιβάλλεται, που ανέρχεται σε 0,0152 ευρώ ανά προνομιούχα μετοχή.

Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι προνομιούχων μετοχών της Εταιρίας που είναι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. την 05.07.2024 (Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων – Record Date).

Από την 04.07.2024 (Ημερομηνία Αποκοπής – Cut-off Date), οι προνομιούχες μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης του μερίσματος.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος, ορίζεται η Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2024, από την πληρώτρια τράπεζα ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ. ως ακολούθως:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες) σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου καταστημάτων της ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ.

Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν εντός πέντε (5) ετών, παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κκ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων (Τηλ.: 2104145331, αρμόδιος κ. Αθηνέλης Χρήστος, e-mail :chrisath@interwood.gr).

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3556/2007 και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών  (παράγραφος 7.1.3.4.)

tags: