1. Home
  2. Χρηματιστήριο
  3. Yalco – Κωνσταντίνου: Ανακοίνωση για την προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης
Yalco – Κωνσταντίνου: Ανακοίνωση για την προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

Yalco – Κωνσταντίνου: Ανακοίνωση για την προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης

0

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που ελήφθη την 21/06/2024 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.» Εμπόριο- Βιομηχανία Υαλικών και Ειδών οικιακής χρήσεως» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 9η Σεπτεμβρίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 στα γραφεία της εταιρείας στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, στο 5ο χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης του Δήμου Δέλτα Θεσ/νίκης.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Υποβολή και έγκριση ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την εταιρική χρήση 2023 (1/1/2023 – 31/12/2023) και της σχετικής έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της εισηγητικής έκθεσης των ορκωτών ελεγκτών.
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 2023 (01/01/2023-31/12/2023) σύμφωνα με το άρθρο 108 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4548/2018.
3. Διάθεση κερδών χρήσης 01/01/2023-31/12/2023.
4. Εκλογή εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τη χρήση 2024 και καθορισμός της αμοιβής της.
5. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση με συμβουλευτική ψήφο της έκθεσης αποδοχών για τη χρήση 01/01/2023-31/12/2023, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν.4548/2019.
6. Έγκριση συμβάσεων εργασίας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημίωσης σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη 01/01/2023-31/12/2023 και προέγκριση για τη χρήση 2024.
8. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ 1 του Ν.4548/2018 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικής Διεύθυνσης και σε Διευθυντές της εταιρείας να διενεργούν πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
9. Υποβολή και έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου για τη χρήση 2023 (01/01/2023-31/12/2023) και ενημέρωση από τον πρόεδρο της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.
10. Υποβολή έκθεσης των ανεξάρτητων και μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.5 του Ν.4706/2020.
11. Επικύρωση ορισμού προσωρινών ανεξάρτητων μελών (τρίτοι) της επιτροπής Ελέγχου, ορισθέντων από το Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, σύμφωνα με το άρθ.44 του Ν.4449/2017 (Πρακτικό ΔΣ 23/05/2024).
12. Λήψη απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 119 παρ 4 του Ν.4548/2018.
13. Λοιπές Ανακοινώσεις.

I. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου έχουν μόνο όποιοι εμφανίζονται ως μέτοχοι της εταιρείας στα αρχεία του συστήματος άυλων τίτλων (ΣΑΤ) που διαχειρίζεται το Ελληνικό Κέντρο Αποθετηρίου Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΛ.ΚΑ.Τ) κατά την 04η Σεπτεμβρίου 2024, ημερομηνία καταγραφής, ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι της 09ης Σεπτεμβρίου 2024 ημέρα Δευτέρα.
Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και για την τυχόν επαναληπτική συνέλευση. Η μετοχική ιδιότητα πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την ΕΛ.ΚΑ.Τ με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρείας με τα αρχεία του ΣAΤ εφόσον η ΕΛ.ΚΑ.Τ παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή
μέσω συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων μεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. Συνεπώς για να συμμετάσχει και να ψηφίσει στη Γενική Συνέλευση ο μέτοχος, δεν απαιτείτε να προσκομίσει σχετική έγγραφη βεβαίωση της ΕΛ.ΚΑ.Τ.

Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών. Σε περίπτωση μη επίτευξης της εκ του νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η τυχόν Α’ Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική
Συνέλευση θα συνέλθει την 20η Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στον ίδιο χώρο με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.
II. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
Οι Μέτοχοι, κάτοχοι κοινών μετοχών, που δικαιούνται να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε Μέτοχος μπορεί να διορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση
ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ο αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους Μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε Μέτοχο. Εάν ο Μέτοχος κατέχει μετοχές, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμού αξιών, ο Μέτοχος μπορεί να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών.
Ο Μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη γενική συνέλευση ή για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου.
Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του Μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την υποβολή του πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης στην αρμόδια αρχή ή, εάν η απόφαση υποβάλλεται σε
δημοσιότητα, από την καταχώρισή της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Ο αντιπρόσωπος Μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους Μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του Μετόχου. Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί ιδίως να προκύπτει όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή
είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από τον Μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρίας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο, ο
οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής
πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως γ΄.
ΙΙΙ. Δικαιώματα Μειοψηφίας των Μετόχων
Σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018 Άρθρο 141 (Συλλογικά και ατομικά δικαιώματα μειοψηφίας) και τις παραγράφους 2,3,6 και 7 όπως ισχύει :

A. (παρ.2). Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123. Τόσο σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά όσο και σε εταιρείες χωρίς μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας.
Β (παρ.3) Σε εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα
στην παράγραφο 3 του άρθρου 123, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.
Γ (παρ.6) Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για
τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και
απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε
κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80. Στις περιπτώσεις της παρούσας
παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.
Δ (παρ.7) Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 6, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.
IV. Διαθέσιμα Έγγραφα και πληροφορίες
Η παρούσα πρόσκληση, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, τα έντυπα αντιπροσώπευσης και οι λοιπές πληροφορίες βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, www.yalco.gr. Επίσης, οι κ.κ. Μέτοχοι δύνανται να παραλάβουν τα ανωτέρω έγγραφα σε έγχαρτη μορφή από την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (Θεσ/νίκη :5ο χλμ. Εθν. Οδού Θεσ/νίκης – Κατερίνης, τηλ.: 2310-573300 και Κηφισιά Ανδρέα Μεταξά 9, τηλ.: 210 6299997).
V. Συνολικός αριθμός Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου
Η ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. σύμφωνα με το Ν4548/2018 «περί ανωνύμων εταιρειών», όπως ισχύει, γνωστοποιεί το σύνολο των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την 21/06/2024 ημερομηνία της Πρόσκλησης των μετόχων σε τακτική Γενική Συνέλευση
Σύνολο ονομαστικών ανώνυμων μετοχών 13.191.620
Θεσσαλονίκη 21/06/2024
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ