1. Home
  2. Αγορές
  3. Aegean: Στο 0,489% το ποσοστό ιδίων μετοχών
Aegean: Στο 0,489% το ποσοστό ιδίων μετοχών

Aegean: Στο 0,489% το ποσοστό ιδίων μετοχών

0

Η εταιρεία «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4548/2018, κατ’ εφαρμογή της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26.07.2023, ανακοινώνει ότι προέβη την 09.07.2024 σε αγορά 5.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης €11,8690 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €59.345,00, μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών με την επωνυμία EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Μετά την παραπάνω αγορά η Εταιρεία κατέχει 441.192 ίδιες μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,489% του μετοχικού κεφαλαίου.

Η παρούσα Ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.

Αγορά Ιδίων Μετοχών

tags: