1. Home
  2. Χρηματιστήριο
  3. AustriaCard: Αποφάσεις ΓΣ
AustriaCard: Αποφάσεις ΓΣ

AustriaCard: Αποφάσεις ΓΣ

0

Η AUSTRIACARD HOLDINGS AG (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει τις αποφάσεις («Αποφάσεις») που ελήφθησαν από τη 14η
Τακτική Γενική Συνέλευση («η Γενική Συνέλευση»), που πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιουλίου 2024 (ώρα Βιέννης 10:00 π.μ.) και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για κάθε θέμα της Γενικής Συνέλευσης.

Στη Γενική Συνέλευση ήταν παρόντες ή εκπροσωπήθηκαν τριάντα ένας (31) μέτοχοι, εκπροσωπώντας 26.884.196 κοινές ανώνυμες μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι εκπροσωπήθηκε το 73,95% του συνολικού εγγεγραμμένου μετοχικού κεφαλαίου και ψήφισαν για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (χωρίς να συνυπολογίζονται επιμέρους μικρές διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια της συνέλευσης). Συζητήθηκαν τα
ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης και ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ – ΓΣ 9 7 2024