1. Home
  2. Επιχειρήσεις
  3. Profile: Σταθερά κερδοφόρα το 2016

Profile: Σταθερά κερδοφόρα το 2016

0

Ο όμιλος Profile έκλεισε το έτος 2016 ενισχύοντας τόσο το εύρος των λύσεων όσο και τις εκδόσεις των διεθνώς αναγνωρισμένων συστημάτων που αναπτύσσει.

Σε ενοποιημένο επίπεδο, ο κύκλος εργασιών του ομίλου διαμορφώθηκε στα €9,3 εκατ. από €9,4 εκατ. το 2015, συνέπεια της χρονικής διολίσθησης έργων από την εγχώρια αγορά, λόγω της υφιστάμενης οικονομικής συγκυρίας. Παρόλα αυτά, ο όμιλος αντιστάθμισε το μεγαλύτερο μέρος της εν λόγω απώλειας, με νέα έργα που συνάφθηκαν στις διεθνείς αγορές.

Τα Κέρδη προ Αποσβέσεων, Τόκων και Φόρων (EBITDA) παρέμειναν στα €2,8 εκατ., σταθερά σε σχέση με το 2015 και το περιθώριο EBITDA διατηρήθηκε στα ικανοποιητικά επίπεδα του 30%, ως αποτέλεσμα της επιτυχούς προώθησης προϊόντων ιδίας ανάπτυξης και του εξορθολογισμού του λειτουργικού κόστους. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε €545 χιλ, έναντι €979 χιλ. το 2015, κυρίως λόγω των αυξημένων δανείων και επακόλουθων χρηματοοικονομικών εξόδων, όπως και των αυξημένων αποσβέσεων, που πηγάζουν από την υλοποίηση έργου ΣΔΙΤ που έχει αναληφθεί. Κατ΄ επέκταση, τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν στις €561 χιλ. από €919 χιλ. το προηγούμενο έτος. Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €0,0477, έναντι €0,0781 το 2015.

Η υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος του ομίλου συνεχίζεται εντατικά, με ενίσχυση της παρουσίας και των δραστηριοτήτων στην ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης αλλά και με έμφαση στις αγορές της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, όπου η τοπική παρουσία ενδυναμώνεται με έμψυχο δυναμικό. Οι συγκεκριμένες επενδυτικές ενέργειες αποτυπώνονται στην αύξηση των δαπανών διάθεσης και ανάπτυξης λογισμικού, αντισταθμίζονται όμως, από την απόκτηση νέων πελατών, καθώς οι πωλήσεις εξωτερικού αποτελούν πλέον το μεγαλύτερο ποσοστό στον κύκλο εργασιών.

Ο όμιλος διατηρεί την οικονομική ευρωστία του, καθώς ο δείκτης ξένων προς ιδία κεφάλαια κρίνεται ικανοποιητικός στο επίπεδο του 1,14x, και ο δείκτης γενικής ρευστότητας διαμορφώθηκε σε 1,9x συνέπεια της αποτελεσματικής διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης. Σε επίπεδο μητρικής, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα €9,0 εκατ. και τα Κέρδη προ Αποσβέσεων, Τόκων και Φόρων (EBITDA) παρέμειναν σε €1,5 εκατ. για το 2016.

Η κορυφαία πλατφόρμα IMSplus για διαχείριση επενδύσεων υλοποιείται σε διεθνείς οργανισμούς όπως η Albilad Capital, στη Σαουδική Αραβία, BAC San Jose στην Κεντρική Αμερική, Masraf Al Ryan στο Κατάρ, καθώς και σε λοιπές χώρες στην Ευρώπη και Μέση Ανατολή. Επιπλέον, η ανανεωμένη λύση του Family Office διεύρυνε τις εγκαταστάσεις σε αντίστοιχους οργανισμούς σε Αγγλία, Ελβετία, Πορτογαλία, Μονακό, Ελλάδα, Κύπρο, Λουξεμβούργο, κ.ά. Οι λύσεις FMS.next για διαχείριση τραπεζικών εργασιών και digital banks συνεχίζουν να χρήζουν ιδιαίτερης προτίμησης από τα σχετικά ιδρύματα σε Ευρώπη και Ασία. Επίσης, παρουσιάστηκαν οι νέες λύσεις RiskAvert για διαχείριση κινδύνου και FMS.next Payments, για διαχείριση πληρωμών στο διεθνές συνέδριο Sibos της Ελβετίας, καθώς και λύσεις για FinTech οργανισμούς.

Επιπλέον, το 2016, οι λύσεις του ομίλου έλαβαν διεθνείς διακρίσεις όπως στις κατηγορίες «Risk Management» και «On-Boarding» στα WealthBriefing GCC region Awards 2016, καθώς επίσης ως «Best Core Banking Solutions Provider – Europe 2017» από το Global Banking & Finance Review, «Outstanding Wealth Management Technology Provider in Switzerland (Middle and Back Office)» και «Outstanding Front-End Digital Solutions Provider» από τα Private Banking Switzerland Awards 2016.
Αξίζει δε να σημειωθεί ότι την προηγούμενη χρονιά οι λύσεις της Profile κατέλαβαν την κορυφαία θέση στις 2 από τις 4 κατηγορίες της διεθνής αξιολόγησης της Celent ανάμεσα στους European Wealth Management Vendors.

Ο όμιλος ενισχύει επίσης την προβολή και προώθηση των λύσεων του στις διεθνείς αγορές, με συμμετοχή σε εξειδικευμένα συνέδρια σε Ασία, Αφρική, Μέση Ανατολή αλλά και Ευρώπη αναδεικνύοντας μεταξύ άλλων, την καινοτόμα προσέγγισή του στον τομέα FinTech.

Η διοίκηση της Profile εκτιμά ότι για το 2017 οι προοπτικές είναι θετικές, με επίκεντρο την περαιτέρω διείσδυση στις διεθνείς αγορές.