1. Home
  2. Χρηματιστήριο
  3. ΟΤΕ: Στις 12 Ιουνίου η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων
ΟΤΕ: Στις 12 Ιουνίου η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων

ΟΤΕ: Στις 12 Ιουνίου η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων

0

Οι μέτοχοι καλούνται να εγκρίνουν τις οικονομικές καταστάσεις του 2017.

Στις 12 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της ΟΤΕ για την, μεταξύ άλλων,  εκλογή νέου ΔΣ και τροποποίηση άρθρων του καταστατικού.

Αναλυτικά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

1. Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της ΟΤΕ Α.Ε. (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2017 (1/1/2017-31/12/2017) με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και έγκριση διάθεσης κερδών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2017, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν.2190/1920.

3. Διορισμός Ελεγκτικής Εταιρείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της ΟΤΕ Α.Ε., σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, της χρήσης 2018.

4. Έγκριση αποζημιώσεων, αμοιβών και εξόδων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για τη χρήση 2017 και καθορισμός αυτών για τη χρήση 2018.

5. Έγκριση της συνέχισης, για το διάστημα από 31.12.2018 έως 31.12.2019, της
ασφαλιστικής κάλυψης της αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της ΟΤΕ Α.Ε. και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, κατά την άσκηση των πάσης φύσεως αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων ή εξουσιών τους.

6. Τροποποίηση του Άρθρου 2 (Σκοπός) του Καταστατικού της Εταιρείας.

7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ορισμός ανεξαρτήτων μελών, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1, 2 & 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

8. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 14 του Καταστατικού της Εταιρείας.

9. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το Νόμο απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, η Α’ Επαναληπτική της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα συνέλθει την 25η Ιουνίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00 και η Β΄ Επαναληπτική της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα συνέλθει την 10η Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00 στον ίδιο χώρο, χωρίς τη δημοσίευση νέας πρόσκλησης.