1. Home
  2. Αγορές
  3. ΠΛΑΙΣΙΟ: Αύξηση πωλήσεων στο α΄ εξάμηνο
ΠΛΑΙΣΙΟ: Αύξηση πωλήσεων στο α΄ εξάμηνο

ΠΛΑΙΣΙΟ: Αύξηση πωλήσεων στο α΄ εξάμηνο

0

Υψηλή μονοψήφια αύξηση των πωλήσεων και βελτίωση του μικτού κέρδους. Ουσιαστική ενίσχυση της κερδοφορίας πριν και μετά τη φορολογία. Σταθερά ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση, σημαντική μείωση των υπολοίπων προμηθευτών και ταυτόχρονα, διατήρηση ασφαλούς ρευστότητας.

– Αυξημένες πωλήσεις στα € 137 εκ. από € 128 εκ. (+7,2%) και βελτίωση του μικτού κέρδους (+2,7%, στα € 28,3 εκ.).

– Οριακή υποχώρηση του EBITDA, στα € 2,7 εκ. από € 2,8 εκ.

– Σημαντική μεγέθυνση κατά 37,3% των κερδών πριν τους φόρους στα € 1,3 εκ. από € 0,9 εκ. και ανάλογη πορεία των κερδών μετά τη φορολογία στα € 0,8 εκ..

– Υψηλή ταμειακή ρευστότητα στα επίπεδα των € 39 εκ., θετική καθαρή ρευστότητα στα € 22,9 εκ. και διανομή μερίσματος ύψους € 1,5 εκ. στους μετόχους.

– Συρρίκνωση των υποχρεώσεων προς προμηθευτές κατά πλέον των € 10 εκ. και μείωση του ποσοστού ξένων κεφαλαίων προς σύνολο του Παθητικού κατά 280 μ.β. (στο 38,9% από 41,7%).

– Ισχυρή κεφαλαιακή βάση με διατήρηση των ιδίων κεφαλαίων σε επίπεδο άνω των € 90 εκ..
Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2018: Η “Πλαίσιο” ανακοινώνει σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου 01.01.2018 – 30.06.2018, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου διαμορφώθηκαν ως εξής:

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του εξαμήνου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Πλαίσιο, κ. Γεώργιος Γεράρδος, ανέφερε τα εξής:                                                                                                                                                            «Το πρώτο εξάμηνο κινήθηκε σε κλίμα συγκρατημένης καταναλωτικής διάθεσης στην Ελλάδα και σχετικά χαμηλών προσδοκιών για ανάκαμψη. Στο πλαίσιο αυτό, είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την ανάκαμψη του ενοποιημένου Κύκλου Εργασιών μας κατά πλέον του 7%, επίδοση σαφώς ανώτερη αυτής του ευρύτερου κλάδου των λιανικών πωλήσεων. Ιδιαίτερα ικανοποιητικά κυμάνθηκαν οι πωλήσεις του τομέα της κινητής τηλεφωνίας, ο οποίος μας εξέπληξε θετικά καταγράφοντας δυναμική  αύξηση των εργασιών σε ποσοστό πλέον του 25%. Αν και το κόστος πωλήσεων και τα λοιπά λειτουργικά έξοδα παρουσίασαν επίσης
ανοδικές τάσεις, ένα μέρος αυτών πρέπει να αποδοθεί σε δαπάνες για τη λειτουργία τον Ιούλιο των δύο νέων καταστημάτων της Πλαίσιο.

Η ωρίμανση των σχετικών επενδύσεων μας επιτρέπει να επιδιώκουμε τη διατήρηση του ρυθμού αύξησης των πωλήσεων που επιτεύχθηκε κατά το πρώτο εξάμηνο για το σύνολο του 2018, παρά το εξαιρετικό (συγκρίσιμο) δεύτερο εξάμηνο της χρήσης 2017, δεδομένο που καθιστά δυσκολότερη, αλλά όχι αδύνατη την εκπλήρωσή της. Ουσιαστικό ρόλο θα διαδραματίσει, όπως κάθε χρόνο άλλωστε, η σταθερότητα στο πολιτικό / οικονομικό επίπεδο με ανάλογη επίδραση στην ψυχολογία των καταναλωτών, η πορεία των πωλήσεων που σχετίζονται με τη νέα σχολική χρονιά, η Black Friday, αργότερα το Νοέμβριο και, βεβαίως, η περίοδος γύρω από τα Χριστούγεννα. Το Πλαίσιο και οι άνθρωποί του είναι προετοιμασμένοι, για μία ακόμη χρονιά, να βελτιώσουν την απόδοσή τους
προσφέροντας στους πελάτες διευρυμένη γκάμα προϊόντων, στις καλύτερες δυνατές τιμές και με την καλύτερη εξυπηρέτηση και, παράλληλα, να μεγιστοποιήσουν την απόδοση των κεφαλαίων που έχουν επενδύσει οι μέτοχοι στην Εταιρεία».

Ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Κωνσταντίνος Γεράρδος προσέθεσε:
«Το πρώτο εξάμηνο του 2018 χαρακτηρίστηκε από τη θετική πορεία των οικονομικών μεγεθών και από το σχεδιασμό του επενδυτικού μας πλάνου, τα πρώτα στάδια του οποίου έχουν αρχίσει ήδη να υλοποιούνται.
Ορόσημο της περιόδου ήταν ο επαναπροσδιορισμός της ταυτότητας του καταστήματος Πλαίσιο. Σε μια εποχή που το διαδίκτυο και η διανομή λύνουν το θέμα της προσβασιμότητας και που η πρόσβαση σε περιεχόμενο είναι απεριόριστη, ένα κατάστημα οφείλει να υιοθετήσει μια διαφορετική αποστολή. Σε αυτή τη βάση, η καινούρια ταυτότητα καταστήματος Πλαίσιο προσεγγίζει το ταξίδι του επισκέπτη δίνοντας περισσότερη έμφαση στη διάθεση που του εμπνέει, στην επιθυμία να αφιερώσει παραπάνω χρόνο μέσα σε αυτά και στο να ζήσει την εμπειρία των προϊόντων. Αυτή η ταυτότητα εφαρμόστηκε τόσο στο νέο υπερκατάστημα του Πλαισίου στην Αγία Παρασκευή, ένα χώρο 2.260 τ.μ. πάνω στη Μεσογείων που ξεκίνησε τη λειτουργία του στις αρχές Ιουλίου, όσο και σε αυτό των Χανίων, τον παλιό ιστορικό κινηματογράφο Απόλλων που ανακατασκευάστηκε σε ένα κατάστημα 1.400 τ.μ. στο κέντρο της πόλης και άνοιξε στα τέλη του ίδιου μήνα. Τα δύο αυτά νέα καταστήματα τα έχουν επισκεφθεί από την έναρξή της λειτουργίας τους έως σήμερα περισσότεροι από 210.000 άνθρωποι.
Κλείνοντας, τα καταστήματα Πλαίσιο υποδέχτηκαν περισσότερους από ένα εκατομμύριο επισκέπτες τη φετινή σχολική περίοδο, επιστεγάζοντας τη θετική πορεία της φετινής χρονιάς»