1. Home
  2. Το πρωτοσέλιδο
  3. Cosmos Aluminium-ETEM: Ολοκληρώθηκε η μεγάλη συμφωνία στην αγορά αλουμινίου
Cosmos Aluminium-ETEM: Ολοκληρώθηκε η μεγάλη συμφωνία στην αγορά αλουμινίου

Cosmos Aluminium-ETEM: Ολοκληρώθηκε η μεγάλη συμφωνία στην αγορά αλουμινίου

0

Του Γιάννη Χαλκιαδάκη. Με την υπογραφή  της δεσμευτικής συμφωνίας μετόχων, ολοκληρώθηκε το  μεγάλο project,  για  εισφορά της ΕΤΕΜ από τη Viohalco στην Cosmos Aluminium, με την ταυτόχρονη είσοδο της Viohalco στο μετοχικό κεφάλαιο της Cosmos ως μέτοχος μειοψηφίας, έχοντας τον CEO της ΕΤΕΜ Μιχάλη Παναγή,  να παίζει κομβικό ρόλο για την πραγματοποίηση αυτού του  deal.

Σημειώνεται ότι με την ολοκλήρωση της απορρόφησης της ΕΤΕΜ από την Cosmos δημιουργείται ένα νέο εξαιρετικά ισχυρό σχήμα στον κλάδο του προφίλ αλουμινίου, καθώς οι δύο εταιρείες είναι απολύτως συμπληρωματικές μεταξύ τους, με την μεν Cosmos  να δραστηριοποιείται στον τομέα του βιομηχανικού προφίλ αλουμινίου, η δε ΕΤΕΜ στο αρχιτεκτονικό προφίλ. Υπενθυμίζεται πως πρόκειται για την τρίτη πετυχημένη συμφωνία αυτού του είδους που ολοκληρώνει ο κ. Παναγής,  ο οποίος στο παρελθόν είχε παίξει σημαντικό ρόλο στις  συμφωνίες  των εταιρειών Εurodrip και Σελόντα που στη συνέχεια είτε εξαγοράστηκαν ή συγχωνεύτηκαν με άλλες, ενώ από την πλευρά της Cosmos Aluminium ρόλο συμβούλου είχε Core Capital Partners , και το νομικό γραφείο Κουταλίδη.

Τελικά,  με την απορρόφηση της ΕΤΕΜ η Cosmos πραγματοποιεί το στόχο που είχε θέσει να εισέλθει στο χώρο του αρχιτεκτονικού προφίλ και του κλάδου των κατασκευών όπου η ΕΤΕΜ συγκαταλέγεται μεταξύ των 3 μεγαλύτερων παικτών της ελληνικής αγοράς με σημαντική παρουσία και στο εξωτερικό, αφού  συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων βιομηχανιών διέλασης της ΝΑ Ευρώπης, με παραγωγική μονάδα και εμπορική παρουσία στην Ελλάδα και εμπορικές θυγατρικές εταιρείες στη Βουλγαρία,  Ρουμανία, Σερβία και Ουκρανία και εξαγωγές σε περισσότερες από 57 χώρες. Μάλιστα, με την απορρόφηση δημιουργείται ένας πανίσχυρος νέος παίκτης της αγοράς: η ΕΤΕΜ σε ενοποιημένη βάση το 2021 είχε τζίρο που υπερβαίνει τα 75 εκατ. ευρώ ενώ η Cosmos Aluminium στα 150 – 160 εκατ. ευρώ.

Η Cosmos Aluminium, δημιουργήθηκε το καλοκαίρι του 2007, όταν οι ιδρυτές της διέκριναν την ανάγκη της παγκόσμιας αγοράς αλουμινίου για ποιοτικές υπηρεσίες, με τον   Ξενοφών Καντώνια πρώην μέτοχο και ιδρυτή της Βιοκαρπέτ, να βρίσκεται πίσω από την εταιρία. Το 2008 ξεκίνησε να παράγει προφίλ αλουμινίου  και έκτοτε κατατάσσεται μεταξύ των πιο προηγμένων εταιρειών του κλάδου στην Ευρώπη με κριτήριο την ποιότητα του τεχνολογικού της εξοπλισμού. Σήμερα, λειτουργεί σε πλήρη ανάπτυξη 3 γραμμές διέλασης που προσδίδουν παραγωγική δυνατότητα της τάξης των 42,000 τόνων, παραγωγή πολύ μεγαλύτερη των αντίστοιχων υφιστάμενων ανταγωνιστικών παραγωγικών μονάδων.

Παράλληλα με το σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό της, η βιομηχανία μπορεί να διαχειριστεί  κράματα αλουμινίου σχεδόν όλων των τύπων (ακόμα και ειδικών). Τέλος η  η εταιρεία εστιάζει στις επενδύσεις νέας τεχνολογίας με πιο πρόσφατη τη δημιουργία μιας ρομποτικής τεχνολογίας αποθήκης μητρών χωρητικότητας άνω των 6000 μητρών και ενός αυτόματου συστήματος διακίνησης και τοποθέτησης μητρών, που ελαχιστοποιεί τους νεκρούς χρόνους στην παραγωγή αλλά και τα περιθώρια λάθους.

Υπενθυμίζεται πως σχετικό MoU,  είχε υπογραφεί από τον περασμένο Μάιο, με τον αντιπρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Cosmos Aluminium, Γιάννη Καντώνια,  να έχει δηλώσει  ότι: «Όταν ολοκληρωθεί αυτό το σχήμα, εκτός του ότι θα προσφέρει πρόσβαση στην κάθε μία εταιρεία σε αγορές που μέχρι σήμερα δεν ήταν στο στόχο τους, θα δημιουργήσει μια επιχείρηση με εξαιρετική δυναμική και know-how που θα ζήλευαν μεγάλες εταιρείες σε όλο τον κόσμο. Με τα νέα δεδομένα και με την παραδοχή ότι οι τιμές θα παραμείνουν στα σημερινά επίπεδα, θα είναι μια εταιρεία με δυναμική να ξεπεράσει τα 300 εκατ.  ευρώ πωλήσεις για το έτος 2023».

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση: «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ») ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ότι, στις 27 Δεκεμβρίου 2022, μεταξύ της θυγατρικής της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, μη εισηγμένης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΕΜ Εμπορική και Βιομηχανική Ελαφρών Μετάλλων Ανώνυμη Εταιρία» (εφεξής «ΕΤΕΜ») και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «COSMOS ALUMINIUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» (εφεξής «COSMOS ALUMINIUM»), υπογράφηκαν τα τελικά έγγραφα προκειμένου να υλοποιηθεί η Συμφωνία Στρατηγικής Συνεργασίας, δηλαδή η συγχώνευση με απορρόφηση της ΕΤΕΜ από την COSMOS ALUMINIUM, η οποία θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4601/2019, του ν.4548/2018, του άρθρου 54 του ν.4172/2013 και του άρθρου 61 του ν.4438/2016 (στο εξής «Συγχώνευση» ή «Εταιρικός Μετασχηματισμός»).

Ως αποτέλεσμα του Εταιρικού Μετασχηματισμού, η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, κατά τον χρόνο συντέλεσης της Συγχώνευσης, θα κατέχει μειοψηφικό ποσοστό συμμετοχής 15% στο μετοχικό κεφάλαιο της COSMOS ALUMINIUM, ενώ οι υφιστάμενοι, σήμερα, μέτοχοι της COSMOS ALUMINIUM θα κατέχουν, συνολικά, ποσοστό συμμετοχής 85% στο μετοχικό κεφάλαιο της COSMOS ALUMINIUM. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας της Συγχώνευσης τελεί υπό την αίρεση της λήψης των απαιτουμένων, σύμφωνα με τον Νόμο, εγκρίσεων από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της ΕΤΕΜ και της COSMOS ALUMINIUM, καθώς επίσης και υπό την αίρεση της, κατά Νόμο, λήψης των αναγκαίων εγκρίσεων από τις αρμόδιες Αρχές.

Ο Εταιρικός Μετασχηματισμός αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 15.03.2023. Επισημαίνεται ότι, καθώς οι δραστηριότητες των συγχωνευόμενων εταιρειών είναι συμπληρωματικές μεταξύ τους (η COSMOS ALUMINIUM δραστηριοποιείται στον τομέα του βιομηχανικού προφίλ αλουμινίου, ενώ η ΕΤΕΜ στον τομέα του αρχιτεκτονικού προφίλ αλουμινίου), από τη Συγχώνευση θα δημιουργηθεί μία ισχυρή εταιρεία στον χώρο της διέλασης αλουμινίου, με στόχο τη μεγιστοποίηση των ωφελειών για τους μετόχους, το προσωπικό, τους πελάτες και τους συνεργάτες των συγχωνευόμενων εταιρειών, με άμεση συνέπεια τη δημιουργία συνεργειών σε πολλά επίπεδα, καθώς και οικονομιών κλίμακος μεταξύ αυτών. Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε σημαντική εξέλιξη.