1. Home
  2. Αγορές
  3. Αύξηση 35% στα καθαρά κέρδη της Viohalco μέσα στο 2018
Αύξηση 35% στα καθαρά κέρδη της Viohalco μέσα στο 2018

Αύξηση 35% στα καθαρά κέρδη της Viohalco μέσα στο 2018

0

Αυξημένα κατά 35% στα 40 εκατ. ευρώ εμφανίζονται τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους της
Viohalco στο πρώτο εξάμηνο του 2018, έναντι κερδών 30 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής
περιόδου.

Σε σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται ότι κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, αναγνωρίστηκαν
αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που προέκυψαν από τις φορολογικές ζημιές εις νέον και
τους κανόνες περί υποκεφαλαιοδότησης (ίσες με 5 εκατ. ευρώ), ενώ οι φορολογικές υποχρεώσεις
του πρώτου εξαμήνου του 2017 περιλάμβαναν μια έκτακτη χρέωση 7 εκατ. ευρώ.
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Viohalco ανήλθε σε 2,186 δισ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο
του 2018, αυξημένος κατά 19% από 1,836 δισ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017. Αυτή η
αύξηση οφείλεται κυρίως στους αυξημένους όγκους πωλήσεων, αλλά και στις τιμές μετάλλων.
Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών
αποσβέσεων (ΕΒΙTDA) παρέμειναν σταθερά και ανήλθαν σε 169 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο
του 2018.
Το ενοποιημένο a-EBITDA αυξήθηκε σε 143,6 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2018 από 142,7
εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2017.
Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα μειώθηκαν κατά 2% σε 55 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο
εξάμηνο του 2018.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες της περιόδου ανήλθαν σε 77 εκατ. ευρώ, ενώ οι αποσβέσεις
διαμορφώθηκαν σε 70 εκατ. ευρώ.
Τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ανέρχονται σε 2.061 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο
του 2018, αυξημένα κατά 21% από τις 31 Δεκεμβρίου 2017 (1.698 εκ. ευρώ). Αυτή η αύξηση
οφείλεται κυρίως στην άνοδο του υπολοίπου απαιτήσεων λόγω των υψηλότερων πωλήσεων που
καταγράφηκαν στους κλάδους αλουμινίου, χαλκού, χάλυβα και σωλήνων χάλυβα, καθώς και λόγω
των υψηλότερων τιμών στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου (LME).
Οι υποχρεώσεις αυξήθηκαν από 2.455 εκ. ευρώ στο τέλος του 2017 σε 2.800 εκ. ευρώ κατά το
πρώτο εξάμηνο του 2018, κατά κύριο λόγο εξαιτίας της αύξησης των αγορών πρώτων υλών και
της ανόδου των τιμών στο LME.
Ο δανεισμός των εταιριών της Viohalco ανήλθε σε 1.798 εκ. ευρώ και αποτελείται από
μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα δάνεια, ύψους 41% και 59% αντίστοιχα. Τα βραχυπρόθεσμα
δάνεια περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο ανακυκλούμενες πιστωτικές διευκολύνσεις, οι οποίες
αναθεωρούνται σε ετήσια βάση με τις επετείους τους να είναι διασκορπισμένες σε όλο το έτος. Επί
του παρόντος, οι θυγατρικές της Viohalco σε συνεργασία με τα κύρια χρηματοδοτικά τραπεζικά
ιδρύματα, ολοκληρώνουν τη μετατροπή ενός σημαντικού μέρους του υφιστάμενου τραπεζικού
δανεισμού από βραχυπρόθεσμο σε μακροπρόθεσμο.
Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι “το πρώτο εξάμηνο του 2018 χαρακτηρίστηκε από θετικές
εξελίξεις στους βασικούς κλάδους της Viohalco. Οι όγκοι πωλήσεων και ο κύκλος εργασιών
αυξήθηκαν στους κλάδους αλουμινίου και χαλκού, χάρη κυρίως στην ενισχυμένη ζήτηση, αλλά και
στις τιμές μετάλλων. Στον κλάδο χάλυβα καταγράφηκαν βελτιωμένοι όγκοι πωλήσεων και αύξηση
τιμών, ενώ αυξήθηκε το ποσοστό αξιοποίησης της δυναμικότητας των εργοστασίων και η
παραγωγικότητα, μετά την ολοκλήρωση της στρατηγικής επένδυσης στο έλαστρο της Dojran Steel
το 2017.
Στον κλάδο των σωλήνων χάλυβα, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε, καθώς η Σωληνουργεία
Κορίνθου εκτέλεσε μια σειρά από σημαντικά έργα κατά τη διάρκεια της περιόδου, κυρίως για την
αγορά των υποθαλάσσιων αγωγών. Οι επιδόσεις του κλάδου καλωδίων παρέμειναν σταθερές
έναντι του πρώτου εξαμήνου 2017, καθώς οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση έργων επηρέασαν
αρνητικά τα επίπεδα αξιοποίησης της δυναμικότητας των εργοστασίων. Το πρώτο εξάμηνο του
2018 ήταν μια δυναμική περίοδος για τον κλάδο ανάπτυξης ακινήτων, με το σύνολο των
σημαντικών έργων σε εξέλιξη να προχωρούν ικανοποιητικά”.

tags: