1. Home
  2. Επιχειρήσεις
  3. Premia Properties: Με τριπλασιασμό των καθαρών κερδών στο 9μηνο
Premia Properties: Με τριπλασιασμό των καθαρών κερδών στο 9μηνο

Premia Properties: Με τριπλασιασμό των καθαρών κερδών στο 9μηνο

0

Του Γιάννη Χαλκιαδάκη. Στα 9,1 εκατ. ευρώ, ανήλθαν τα καθαρά κέρδη το εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2022, έναντι 3 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2021, με τα έσοδα να αυξάνονται στα 10,5 εκατ. ευρώ έναντι 6,5 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο πέρσι και τα προσαρμοσμένα EBITDA να διπλασιάζονται στα 5,1 εκατ. ευρώ, έναντι 2,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρσι, για την Premia Properties, με τον διευθύνοντα σύμβουλο Κώστα Μαρκάζο.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Premia Properties, κατέγραψε τη προσθήκη τεσσάρων (4) νέων ακινήτων, τριών φοιτητικών εστιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα καθώς και των εγκαταστάσεων των Εκπαιδευτηρίων Δούκα, με το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου να περιλαμβάνει τριανταένα (31) ακίνητα και τη συνολική αξία επενδύσεων να διαμορφώνεται σε 229,0 εκατ. ευρώ. Η Εταιρεία, μετά το Σεπτέμβριο 2022, ισχυροποίησε περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο της ολοκληρώνοντας συναλλαγές-ορόσημα όπως η απόκτηση των ακινήτων της Μπουτάρης και του Athens Heart.

Υψηλά συνολικά ταμειακά διαθέσιμα ύψους 75,8 εκατ. ευρώ και υγιής χρηματοοικονομική διάρθρωση με την Καθαρή Θέση του Ομίλου να διαμορφώνεται σε 134,6 εκατ. ευρώ και τον καθαρό δανεισμό σε 95,1 εκατ. ευρώ . Η ισχυρή πιστοληπτική ικανότητα της Εταιρείας επιβεβαιώθηκε από την Icap Crif Α.Ε. η οποία τον Οκτώβριο 2022, στο πλαίσιο της ετήσιας αναθεώρησης, διατήρησε τη διαβάθμιση στην κλίμακα A. o Αύξηση εσόδων κατά 61%, διπλασιασμός λειτουργικής κερδοφορίας (Adjusted EBITDA) και τριπλασιασμός κερδοφορίας μετά φόρων, σε ενοποιημένη βάση, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 2021.

Αναφορικά με το μακροοικονομικό περιβάλλον, αυτό παραμένει ιδιαίτερα ρευστό καθώς εξακολουθεί να υφίσταται σημαντική αβεβαιότητα σχετικά με την ενεργειακή κρίση, τις πληθωριστικές πιέσεις, την άνοδο των επιτοκίων καθώς και την εξέλιξη του πολέμου στην Ουκρανία. Αναγνωρίζοντας τις ανωτέρω προκλήσεις, η Premia συνεχίζει με συνέπεια το επενδυτικό της πρόγραμμα αποσκοπώντας στη βελτιστοποίηση της σύνθεσης και στη διαφοροποίηση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της καθώς και στην ενίσχυση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του.

Στο πλαίσιο αυτό, επιδιώκει περαιτέρω ισχυροποίηση στους βασικούς κλάδους ενδιαφέροντος της όπως logistics, εξυπηρετούμενα διαμερίσματα και κτίρια κοινωνικών υποδομών, ενώ παράλληλα εισέρχεται με προσεκτικά βήματα σε νέους κλάδους, όπως σηματοδοτούν οι δύο τελευταίες συναλλαγές της Μπουτάρης και του Athens Heart. Στόχος της Διοίκησης είναι η προσθήκη στο χαρτοφυλάκιο της Premia ποιοτικών ακινήτων με χαρακτηριστικά βιωσιμότητας, η επίτευξη υψηλών μισθωτικών αποδόσεων και η συνεργασία με φερέγγυους μισθωτές μέσω μακροχρόνιων συμβάσεων. Παράλληλα, η Εταιρεία επιδιώκει την ενεργειακή αναβάθμιση επιλέξιμων υφιστάμενων ακινήτων της καθώς και την αξιοποίηση των προς ανάπτυξη ακινήτων που διαθέτει, έχοντας ήδη κάνει το πρώτο βήμα με την πρόσφατη συμφωνία μίσθωσης με την Leroy Merlin στο ακίνητο της στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Ταυτοχρόνως, η Premia εκτιμά ότι είναι σε θέση να συνεχίσει ομαλά την υλοποίηση του επενδυτικού της πλάνου παραμένοντας σε τροχιά ανάπτυξης στο εγγύς μέλλον καθώς διαθέτει χαρακτηριστικά που θα της επιτρέψουν να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις προκλήσεις

Μικτή απόδοση των ακινήτων εισοδήματος (gross yield) 7,2% – Μέση σταθμισμένη διάρκεια μισθώσεων ακινήτων (WALT) 6,8 έτη με περίπου 88% των σχετικών μισθωμάτων να υπόκειται σε αναπροσαρμογή τουλάχιστον βάσει του πληθωρισμού. Επιπλέον, η σύμβαση ΣΔΙΤ για τα δέκα (10) σχολεία έχει διάρκεια έως το 2041 με μέρος των εσόδων να ακολουθεί επίσης πληθωριστική αναπροσαρμογή,

Καθαρός συντελεστής μόχλευσης (Net LTV) 42%, μέση σταθμισμένη διάρκεια δανείων 6,7 έτη και ανθεκτικότητα έναντι μελλοντικών αυξήσεων επιτοκίων (περίπου 57% του υφιστάμενου δανεισμού με σταθερό επιτόκιο 2,8%). Την 30.9.2022, το μεσοσταθμικό κόστος δανεισμού του Ομίλου ανερχόταν σε 2,75 %.