1. Home
  2. Οικονομία
  3. Μ. Τσαμάζ: Ακόμη μία χρονιά επιδόσεων, πέτυχε ο Όμιλος ΟΤΕ
Μ. Τσαμάζ: Ακόμη μία χρονιά επιδόσεων, πέτυχε ο Όμιλος ΟΤΕ

Μ. Τσαμάζ: Ακόμη μία χρονιά επιδόσεων, πέτυχε ο Όμιλος ΟΤΕ

0

Για τους βασικούς άξονες στους οποίους θα κινηθεί η στρατηγική του 2023, με την ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών,  την καταπολέμηση πειρατείας στη συνδρομητική τηλεόραση, αλλά και επέκταση της παρουσίας στα έργα τεχνολογίας / πληροφορικής, έκανε λόγο, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ΟΤΕ, Μιχάλης Τσαμάζ, κατά την τηλεδιάσκεψη αναφορικά με τα οικονομικά αποτελέσματα του 2022, σύμφωνα με τα οποία πέτυχε  άνοδο εσόδων 3,6%, από 3,45 δις ευρώ και 4% στα προσαρμοσμένα EBITDA AL, από 1,34 δις ευρώ, πέρυσυ .

Στην εισαγωγική τοποθέτησή του,  ο κ. Τσαμάζ, διαμήνυσε ότι:  «Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε παλαιές και νέες προκλήσεις», δίνοντας εμφανή βαρύτητα στην ανάπτυξη του δικτύου οπτικών ινών, το οποίο χαρακτήρισε «όπλο» , λέγοντας πως ο  ΟΤΕ συνεχίζει να επιταχύνει την ανάπτυξη του FTTH για να φτάσει περίπου τα 1,4 εκατ. σπίτια και επιχειρήσεις μέχρι το τέλος του 2023. Από την πλευρά τους,   ο CFO του ομίλου  Χαράλαμπος Μαζαράκης, αλλά  και ο  CMO, Παναγιώτης Γαβριηλίδης, απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με την κλιμάκωση του ανταγωνισμού, είπαν  ότι «ο ΟΤΕ έχει απαντήσει με επιλεκτικές εμπορικές και προωθητικές κινήσεις», τονίζοντας ότι, παρά την ένταση του ανταγωνισμού, δεν θα αλλάξει η στρατηγική και το guidance του ομίλου.

Μάλιστα, στο τέταρτο τρίμηνο του 2022, οι πελάτες FTTH κατέγραψαν αύξηση – ρεκόρ, κατά 27 χιλιάδες, με τη συνολική συνδρομητική βάση να αγγίζει τους 137 χιλιάδες, το συνολικό ποσοστό διείσδυσης στις υποδομές FTTH του ΟΤΕ αυξήθηκε στο 16% στο τέλος του 2022, από 11% ένα χρόνο νωρίτερα, με μεσοπρόθεσμο στόχο στο 25%, ενώ ώθηση αναμένεται να δώσει και το νέο πρόγραμμα κινήτρων του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω voucher, το οποίο εκτιμάται πως θα κινηθεί  στο τρίτο τρίμηνο του έτους.

Όσον αφορά τη συνδρομητική τηλεόραση, υπήρξε μικρή, αλλά άκρως σημαντική αναφορά,  με τον επικεφαλής  του ομίλου να κηρύσσει  το «πόλεμο» στην πειρατεία, όταν οι συνδρομητές τηλεόρασης του ΟΤΕ διαμορφώθηκαν, στα τέλη του 2022, στις 643 χιλιάδες, αυξημένοι κατά 3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, παρά τον έντονο ανταγωνισμό, όπως επισημάνθηκε.

Ωστόσο, αξιοσημείωτο τμήμα της  τηλεδιάσκεψης αφορούσε τα έργα πληροφορικής / τεχνολογιών – τομέας ICT, ο οποίος συνεισφέρει σημαντικά στην άνοδο των εναλλακτικών εσόδων του ομίλου, καθώς τα έσοδα από παροχή system solutions σημείωσαν αύξηση 45% στο τέταρτο τρίμηνο και, όπως σημείωσε ο CFO του ομίλου, ο ΟΤΕ ενισχύει την παροχή λύσεων πληροφορικής και cloud, ανακοινώνοντας τη συμμετοχή του σε μεγάλα έργα πληροφορικής, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Αναφορικά με άλλες υπηρεσίες, όπως το payzy, ο κ. Μαζαράκης είπε  ότι έφτασε τους 100.000 συνδρομητές, ενώ ανοδικά κινείται και το BOX.

Κατόπιν, απαντώντας σε άλλες ερωτήσεις, ο κ. Μαζαράκης και  ανώτατα στελέχη του Οργανισμού, μίλησαν για την πορεία των εσόδων από το roaming, που έφτασαν  στα 55 εκατ. το 2022, σημειώνοντας άνοδο 50% σε σχέση με πέρυσι και 20% σε σχέση με το 2019, ενώ σε σχέση με τη δραστηριότητα του ΟΤΕ στη Ρουμανία, όπου παρατηρήθηκε μείωση των εσόδων, διευκρινίστηκε πως  ο Οργανισμός θα επενδύσει στο 5G και σε άλλες τεχνολογίες αιχμής, και σχετικά με πιθανή πώληση της δραστηριότητας, εξήγησε  ότι «συνεχίζουμε να παρακολουθούμε την αγορά, εξετάζοντας κάθε στρατηγική κίνηση».

Όσον αφορά τις ταμειακές ροές και το μέρισμα, υπάρχει η εκτίμηση πως  οι ελεύθερες ταμειακές ροές θα ανέλθουν το 2023 σε περίπου 500 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας υψηλότερες πληρωμές φόρου εισοδήματος, χαμηλότερα χρηματοοικονομικά έξοδα, σταθερές επενδύσεις και βελτιώσεις στις λειτουργικές επιδόσεις, όταν το 2022, οι «Ελεύθερες Ταμειακές Ροές» επηρεάστηκαν θετικά από ένα έκτακτο φορολογικό όφελος που οδήγησε σε σημαντικά χαμηλότερες πληρωμές φόρων.

Αναφορικά με τις επενδύσεις του ομίλου για το 2023 αναμένεται να παραμείνουν σταθερές, περίπου στα 640 εκατ. ευρώ, καθώς η εταιρεία συνεχίζει την ανάπτυξη των υποδομών FTTH, ενώ για το μέρισμα, αναφέρθηκε πως  υφίσταται one – off υποχρέωση πληρωμής φόρων 120 – 140 εκατ. ευρώ για το 2023, που αντισταθμίζεται μόνο εν μέρει από τη μείωση των δαπανών και την αύξηση των λειτουργικών κερδών. Η συνολική αμοιβή προς τους μετόχους για το 2023 θα ανέλθει σε περίπου 425 εκατ. ευρώ και θα επιμεριστεί σε προτεινόμενο μέρισμα αξίας 250 εκατ. ευρώ (0,5765 ευρώ ανά μετοχή) και σε πρόγραμμα απόκτησης ιδίων μετοχών, ύψους 175 εκατ. υρώ. περίπου.

Πιο αναλυτικά, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου OTE, αυξήθηκαν  κατά 1,1% στο τέταρτο τρίμηνο, φτάνοντας τα 885, εκατ. ευρώ και κατά 3,6% για το σύνολο του έτους, ενώ  θα καταβληθεί μέρισμα 0,5765 ευρώ ανά μετοχή, αυξημένο κατά 3,3%. Στην Ελλάδα, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 2,2%, στα 13,9 εκατ. ευρώ  κυρίως λόγω των ισχυρών επιδόσεων στην κινητή και στις υπηρεσίες ICT.Στην Ρουμανία, τα έσοδα μειώθηκαν κατά 11,8% και διαμορφώθηκαν στα 73,0 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας κυρίως τη συνεχιζόμενη επίδραση από τη μείωση στα τέλη τερματισμού κινητής τηλεφωνίας (MTR).

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με κόστη αναδιοργάνωσης (κυρίως Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης), αυξήθηκαν κατά 1,9% σε σύγκριση με το Δ’ τρίμηνο του 2021 και διαμορφώθηκαν σε 535,8 εκατ.ευρώ, καθώς η αύξηση στα άμεσα κόστη αντιστάθμισε τις εξοικονομήσεις που επιτεύχθηκαν σε άλλες κατηγορίες εξόδων, κυρίως στα κόστη ενέργειας. Ως αποτέλεσμα, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) του Ομίλου παρέμεινε αμετάβλητη στα  331,8 εκατ. ευρώ, οδηγώντας σε ένα περιθώριο 37,5%. Στην Ελλάδα, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) σημείωσε αύξηση 3,2%, στα 331,8 εκατ. ευρώ, και το περιθώριο EBITDA αυξήθηκε ελαφρώς, στα 40,8%

Ο Όμιλος κατέγραψε έξοδα για αποσβέσεις και απομειώσεις 292,3 εκατ. ευρώ, το Δ’ τρίμηνο του 2022, αυξημένα κατά 67,1% σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2021, αντανακλώντας ζημία απομείωσης ύψους 115,9 εκατ. ευρώ, που σχετίζεται με τις δραστηριότητες στη Ρουμανία. Ως αποτέλεσμα, τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 33,4 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 109,6 εκατ. ευρώ σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2021.  Εξαιρουμένου του κόστους απομείωσης, τα κέρδη προ φόρων θα είχαν ανέλθει στα 149,3 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 4,4% σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο 2021.  Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν σε 199,4 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 24,2% από το Δ’ τρίμηνο του 2021, λόγω της συνεχούς ανάπτυξης των δικτύων FTTH και 5G, καθώς και των υψηλότερων επενδύσεων σε τηλεοπτικό περιεχόμενο. Οι επενδύσεις στην Ελλάδα και στην κινητή Ρουμανίας ανήλθαν σε 186,8 εκατ. ευρώ και 12,6 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές μετά από μισθώσεις διαμορφώθηκαν σε 152,6 εκατ. ευρώ το Δ’ τρίμηνο του 2022, αυξημένες κατά 2,6% σε ετήσια βάση, ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές μετά από μισθώσεις ανήλθαν σε 137,8 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά 37,0% σε σύγκριση με το Δ’ τρίμηνο του 2021, καθώς οι χαμηλότεροι φόροι εισοδήματος που καταβλήθηκαν αντιστάθμισαν την αύξηση των επενδύσεων. Ο Όμιλος κατέγραψε  σημαντικά χαμηλότερες πληρωμές φόρου εισοδήματος το 2022, κυρίως λόγω των φορολογικών ελαφρύνσεων που σχετίζονται με την πώληση της σταθερής στη Ρουμανία που ολοκληρώθηκε το 2021.